Loading…

Program LOL! pro volby 2018

Chceme město,

které jde vstříc Vašim potřebám.

 

Zlepšíme fungování radnice

Budeme odvážní!

 • Připravíme reorganizaci magistrátu. Vedoucí odborů musejí mít jasně dané kompetence a odpovědnost. Klíčové je změnit odbory dopravy, investic a veřejných zakázek.
 • Zlepšíme práci stavebního úřadu. Mnoho odůvodněných stížností, řešení žádné. Navíc, jen málokomu by se chtělo pracovat na úřadu, který je velmi často kritizován. Není to dobré prostředí pro vstřícné úředníky. Řešení situace bude jedním z prvních úkolů nového tajemníka.
 • Radnice se musí skutečně zabývat stížnostmi a podněty občanů a přestat je vyřizovat jen formálně.
 • Změníme odměňování úředníků tak, aby rozhodovala kvalita práce, nikoli loajalita k nadřízenému.
 • Budeme prosazovat vzájemný respekt mezi koalicí a opozicí. Věříme, že je to lepší než bezohledná politika silnějšího. Dobré nápady podpoříme, bez ohledu na to, kdo s nimi přijde!!
 • Navrhneme, jak usnadnit dohodu na schůzích zastupitelstva. Zakotvíme lepší přípravu materiálů, práci s návrhy a to, aby neschválené věci dostaly šanci na kompromis ještě na tomtéž jednání.

Budeme léčit co největší otevřeností!

 • Co není tajné, je veřejné! Ukončíme dosavadní ostudné a protizákonné utajování informací mimo jiné z městských firem.
 • Prověříme dosavadní protikorupční snahy a dokončíme ty dobré.
 • Vytvoříme a zpřístupníme skutečný rozklikávací rozpočet do úrovně faktur.
 • Zajistíme, aby městský web byl přehlednější, nápomocný a v souladu s principy otevřených dat poskytoval unikátní informace, kterými město a jeho společnosti disponují.
 • Změníme radniční zpravodaj, aby informoval a nikoli manipuloval. PR vedení města a hádky s opozicí v něm nemají co dělat. Moderovaná výměna názorů je naopak nezbytná.

Více svobody, více odpovědnosti: Městské obvody

 • Chceme rozdělit město na obvody s vlastními radnicemi. Místní obyvatelé nejlépe znají potřeby ve svém bezprostředním okolí. Úřad a volení zástupci v jeho středu budou plánovat investice lépe a zodpovědněji než vzdálený magistrát.
 • Magistrátu zůstanou celoměstské povinnosti a přibyde nutnost se dohodnout s obvody. To mu jen prospěje.
 • Do čtvrtí přivedeme férové peníze: Zeleň, chodníky a silnice ve výborném stavu si zaslouží všichni občané, protože ze svých daní přispívají do rozpočtu města.
 • Obvody umožní skutečně účinný participativní rozpočet. (To ošklivé slovo znamená, že jako občané budete moci na základě návrhů odborníků hlasovat o části veřejných výdajů pro okolí svého domova.)
 • Velký Liberec: Když se obce okolo Liberce rozhodnou připojit se k Liberci, o samosprávu nepřijdou a získají výhody velkého města.

Budeme lépe hospodařit!

 • Když na konci roku zbydou peníze, využijeme je na rychlejší splácení obrovského dluhu města a snížení úrokové zátěže.
 • Zasadíme se o co nejlepší poměr kvality a nákladů u veřejných zakázek. Bezhlavé soutěžení nejnižší ceny už nemá smysl a vede ke šlendriánu. Kvalitní dodavatelé si ťukají na čelo.
 • Omezíme klientelismus u veřejných zakázek na radnici i v městských firmách. Dnes mohou úředníci nakupovat do 150 tisíc Kč dle svého uvážení. Chceme tuto hranici snížit, aby se více soutěžilo.
  Dopravní podnik či technické služby někdy zakázky nesoutěží vůbec, jindy zbytečně omezují konkurenci, což opět poškozuje kvalitu.
Chcete se dozvědět víc?
Přečtěte si náš kompletní program!

 

Chceme klást důraz na potřeby všech obyvatel

Pro politiky a úředníky na magistrátu musí být zájem města a jeho obyvatel na prvním místě. Úkolem vedení města je:

 • zjistit, co lidé ve svém okolí chtějí a potřebují,
 • Nakládat odpovědně s podněty od občanů
 • Informovat o tom, jak jsou konkrétní podněty vypořádány a kdo má jejich řešení na starosti,
 • převzít odpovědnost za dostupnost bydlení ve městě,
 • podpořit ty, kteří se ocitnou v obtížné životní situaci,
 • protože prevence sociálního vyloučení je účinnější a levnější než léčba následků,
 • bezpečnost města se zlepší, když lidem na okraji dáme vědět, že s nimi počítáme.

Žádná část není na okraji našeho zájmu.

Kde je potřeba přechod, cesta, hřiště, nebo jaký problém hoří, to vědí nejlépe lidé z daného místa. Chceme Vás zapojit:

 • Opravy a investice budeme plánovat s těmi, kterých se nejvíce dotknou.
 • Budeme zapojovat ty osadní výbory, které to ještě nevzdaly, a třeba probudíme i další.
 • Zřídíme a budeme udržovat vývěsky s důležitými informacemi.
 • Zavedeme mobilní aplikaci k přijímání podnětů a informování o postupu řešení. Reakcí na podnět nebo stížnost nemůže být dlouhé ticho z radnice.
 • Najdeme cesty k rychlé a snadné podpoře malých kulturních akcí.

Dostupnější bydlení bereme vážně.

I Liberce se týká špatná dostupnost bydlení. Ceny bytů se za posledních deset let skoro zdvojnásobily, nabídka nájemního bydlení ani zdaleka neuspokojí poptávku.

 • Nevyhýbáme se odpovědnosti, vytvoříme strategii rozvoje dostupného bydlení.
 • Budeme hledat cesty k dohodě s developery, aby nové projekty zahrnovaly i dostupné byty.
 • Město bude stavět nájemní byty. Vytipujeme vhodné pozemky, zahájíme přípravu projektů k tomu, abychom položili základy k rozvoji městského bytového fondu.
 • Budeme rozvíjet sociální bydlení. Důstojné bydlení dává lidem šanci začlenit se do většinové společnosti.

Na bezpečnosti nám záleží.

Víme, že větší bezpečnosti nedosáhneme jen posílením represe. Rozhodující je především cílená prevence. Populistická hesla a laciná řešení nefungují.

 • Sociální bydlení nemůže být zásluhové, ale musí být spojeno s nabídkou kvalitních sociálních služeb.
 • Otevřeme nízkoprahový klub pro děti a mládež přímo na terminálu Fügnerova.
 • Chceme úplný zákaz hracích automatů.
 • Budeme trvat na tom, aby se významní zaměstnavatelé chovali odpovědně ke svým zaměstnancům a omezili využívání pracovních agentur.
Chcete se dozvědět víc?
Přečtěte si náš kompletní program!

 

Chceme lepší péči o veřejný prostor

Naším snem je město,

 • kde se dobře žije všem - úspěšným i těm méně šťastným,
 • kde ulice, náměstí a parky jsou víc než průchozí místa spojující bydliště, pracoviště, úřady a obchody,
 • které má odpovědného hlavního architekta,
 • které má schválený a respektovaný územní plán.

Velké projekty jako galerie, bazén, parkovací dům, technické muzeum a další podobné vždy slouží především určité zájmové skupině. Veřejný prostor patří naproti tomu nám všem a výrazným způsobem ovlivňuje, jak se ve městě cítíme.

Zlepšíme péči o veřejná prostranství

 • Zlepšíme údržbu a čistotu města, chceme lépe koordinovat práci Komunitních služeb a Technických služeb města Liberce.
 • Zvýšíme výdaje na investice ve veřejném prostoru.
 • Řešit havarijní situace nestačí, podpoříme vznik nových parků a hřišť a zasadíme se obnovu těch zrušených, zejména mimo centrum.
 • Případné výkupy pozemků chceme financovat z prostředků z fondu na výkup nemovitostí.
 • Chceme více venkovních posiloven a workoutových věží ve městě.
 • Drobný mobiliář jako lavičky budeme doplňovat dle přání obyvatel, rovnoměrně v celém městě. Úřední šiml, který má zajišťovat opravy a rozvoj zde pracuje pomalu a neefektivně. To chceme změnit.
 • Navážeme na zdařilé kroky z minulosti, což je například květinová výzdoba, nebo na přípravené projekty revitalizací konkrétních hřišť a zelených ploch.
 • Chceme drobnými granty podporovat sdružení vlastníků a zájmová sdružení v péči o jejich blízké prostředí.
 • Připravíme plány revitalizací sídlišť. Ukončíme praxi zmatených zásahů do zeleně, do rekonstrukcí silnic či kontejnerových stání.
 • Jsme pro vznik centrálního parku v okolí zámku, což je oblast velmi důležitá pro tvář města. Chceme v tom spolupracovat s majitelem.
 • Propojíme zelené plochy v centruoživíme místa typu terasy pod Antonínem či prostranství u hospůdky Tatáž Pakáž.
 • Rozvojové záměry na pozemku bývalé Textilany chceme koordinovat s investorem tak, aby zde vznikla zajímavá a funkční oblast města. Nejlépe za pomoci regulačního plánu.
 • Dotáhneme připravovanou opravu a vyčištění přehrady.
 • Chceme revitalizovat rybník Tajch včetně jeho okolí a připravit totéž pro další vodní plochy (např. koupaliště v Machníně).
 • Věříme, že krásné Sokolovské náměstí může být znovu náměstím a ne parkovištěm.

Přivedeme hlavního architekta

 • Chceme hlavního architekta města, který bude mít na rozdíl od současné rady architektů jasné kompetence, odpovědnost a mandát pocházející z volby.
 • Hlavní úkol: Příprava veřejných  soutěží. Ponižující hledání nejlevnějších projektantů musí skončit co nejdřív.
 • Budeme pořádat architektonické soutěže na úpravu větších zelených prostranství, na stavby a velké rekonstrukce městských budov. Zasadíme se o úpravu veřejných prostranství přes soutěže.
 • Připravíme Manuál tvorby veřejných prostranství jako podklad pro projektanty, aby se při opravách ulic nezapomínalo na stromy nebo keře a nevznikala nesmyslná a nevzhledná řešení (viz rekonstrukce Žižkova náměstí či ul. Milady Horákové).
Chcete se dozvědět víc?
Přečtěte si náš kompletní program!

 

Dobré plány pro naše město

Dokončíme územní plán

Liberec má schválený územní plán, ale do roku 2022 musí mít nový. I když radnice začala s přípravou v roce 2008, dodnes není hotovo. My bychom jej rádi dokončili takto:

 • Chceme širší dohodu. Územní plán je dokumentem všech občanů a neměl by být schválen jen tzv. na sílu.
 • Odblokujeme přípravu územního plánu. Napravíme chyby v přípravě a schvalování, které mohou územní plán ohrozit.
 • Nejdůležitější je neškodit. Námitky k územnímu plánu chceme vyřídit tak, aby nezpůsobil nevratné škody na životním prostředí.
 • Budeme chránit volnou krajinu okolo města. Hranice města vymezíme tak, aby se nerozpínalo živelně. Volná krajina v okolí Liberce má nevyčíslitelnou hodnotu.
 • V centru je naopak mnoho prostoru nevyužitého, jen to stojí nějakou práci. Jsme pro zahušťování centra, citliveho využívání proluk a tzv. brownfieldů (zanedbaných objektů). Víme jak na to, přečtěte si víc.

Strategický plán - klíč k rozvoji města

 • Plánování pomáhá určit priority, nalézt vhodné nástroje a efektivní provedení. Taky Uumožňuje nalézt shodu mezi různými zájmy na tom, kam město rozvíjet. Díky tomu usnadňuje realizaci dohodnutých záměrů.
 • Připravíme nový strategický plán města (současný platí jen do roku 2020). Další důležité dokumenty budou vycházet z něj a ne obráceně!
Chcete se dozvědět víc?
Přečtěte si náš kompletní program!

Chceme lepší školy pro naše děti

protože ony jsou budoucnost, pro kterou naše město žije.

Podpoříme školství pro 21. století

 • Budeme usilovat o reformu vzdělávání v mateřských a základních školách.
 • Chceme udržet nejkvalitnější učitele a všechny iniciativní pedagogy v jejich úsilí podporovat mj. jednoduchými mikrogranty.

Zajistíme zvýšení kvality výuky

 • Na kvalitní vzdělání má právo každé dítě! Jen tak se podpoří jeho jedinečný talent. Na jeho další podpoře chceme spolupracovat s univerzitami.
 • Zlepšování kvality škol musí mít jasnou odbornou koncepci, nezávislou na aktuální politické situaci.
 • Skvělou výuku umožní jen skvělý ředitel! Chceme, aby profesionalita výběrových řízení na tyto pozice měla odpovídající kvalitu.
 • Budeme podporovat partnerský vztah rodičů a školy.
 • Zasadíme se o dostatečnou kapacitu MŠ. Kvalitní ředitele a ředitelky chceme podpořit, protože mateřinky jsou základ vzdělávání.

Podpoříme vznik reformních a alternativních tříd ZŠ

 • Vznik reformních a alternativních tříd na veřejných ZŠ podpoříme materiálně i metodicky.
 • I rodiče, kteří chtějí něco jiného než tradiční způsob výuky, mají mít možnost volby, a to i na své spádové škole. Chceme je udržet ve veřejném školství, navíc nabídka reformních škol je omezená.
 • Základem reformních přístupů je důraz na vnitřní motivaci dětí, rozvoj umění jednat s lidmi a možnost dítěte rozhodovat se o tom, co se chce učit a co potřebuje. Děti si pak překvapivě snadno samy nacházejí cestu ke znalostem a oborům, k nimž mají talent.
 • Nesouhlasíme s povinným zaváděním dílen pro všechny..

Podpoříme mimoškolní a celoživotní vzdělávání

 • Podpoříme stávající kvalitní instituce mimoškolního vzdělávání a jejich další rozvoj: ZUŠ, DDM Větrník a další mají nejen dobré jméno, ale v kontextu ČR i mimořádnou úroveň.
 • Podpoříme nízkoprahové mimoškolní vzdělávání.
 • Nevidíme důvod, proč omezovat vzdělání jen na studentský věk! Chceme podpořit uplatnitelnost na trhu práce, aktivní a plnohodnotný život v každém věku.
Chcete se dozvědět víc?
Přečtěte si náš kompletní program!

 

Chceme průjezdný Liberec

Doprava je základ dnešního života. Chceme jí věnovat mimořádnou pozornost.

Dopravní, nikoli korupční podnik

 • Chceme stabilizovat situaci v DPMLJ. Musí zajistit dopravu sám, bez Busline.
 • Naším cílem je další posílení MHDrozšiřování tramvajové sítě jako páteře hromadné dopravy
 • Chceme obnovit tramvaj do Rochlice, protože linka 12 je přetížená.

Liberec, nikoli rozkopanec

 • Budeme lépe koordinovat a hlavně zkrátíme dobu uzavírek komunikací v Liberci.
 • Nastavíme jasné termíny a budeme je vymáhat. Nesplnění stavební firmy finančně pocítí..
 • Budeme při rekonstrukcích komunikací dbát na obnovu a výsadbu nové zeleně.
 • Budeme hledat cesty, jak navýšit počet parkovacích míst zejména na sídlištích s ohledem na zachování zeleně, např. zjednosměrňováním ulic a nahrazením podélného stání šikmým.

Liberec otevřený lidem, nejen autům

 • Zadáme studii s cílem chytře regulovat vjezdy do centra a postupným rozšiřováním zón pro chodce.
 • Chceme další rozvoj bikesharingu.
 • Propojíme a rozšíříme síť cyklostezek. Na vhodná místa přidáme cyklostojany.
 • Konečně připravíme plán na výstavbu chodníků podél hlavních silnic. Stále chybí bezpečné trasy pro pěší.

Máme dlouhodobý plán

 • Budeme jednat s ŘSD o zahloubení průtahu městem (silnice č. 35) do tunelu všude tam, kde je to možné.
 • Zakrytí silnice 35 povrchovým tunelem musí být nutnou podmínkou pro vybudování nové silnice do Průmyslové zóny Jih, aby nedošlo k dramatickému zhoršení podmínek obyvatel, kteří v okolí nové i stávající silnice žijí.
 • Chceme citlivě přistupovat k městskému prostředí, které nám zanechaly předešlé generace bez dalšího zbytečného bourání kvůli novým a novým silnicím.  Liberec musí přestat být městem demolic.
Chcete se dozvědět víc?
Přečtěte si náš kompletní program!

 

Pomůžeme potřebným

Úroveň společnosti se vždy odvíjí od toho, jak se stará o své nejslabší. Chceme:

 • v první řadě udržet stávající širokou nabídku služeb.
 • zvýšit podporu ze strany města: Poskytovatelé potřebují perspektivu a uznání, jinak zanikají.
 • učinit poskytování sociálních služeb mezi různými cílovými skupinami rovnoměrnější
 • řešit problémy ohrožených lidí co nejdříve. Včasná podpora i kontrola je nezbytná!

Zaměříme se tam, kde je to potřeba

 • Zásadně podpoříme především ambulantní a terénní sociální služby. Nechceme lidi vytrhávat z jejich prostředí.
 • Zaměříme se na preventivní sociální programy:
  • nízkoprahová centra, především v oblastech s vyšší kriminalitou. Chceme nabídnout lepší perspektivu. 
  • právní poradenství
 • Dokončíme vznik azylového domu pro rodiny s dětmi.

Dozvíte se, kde hledat pomoc

 • Zřídíme přehlednou mapu sociálních služeb, aby každý v tíživé životní situaci mohl snadno zjistit, na koho se obrátit.
 • Spojíme agendu sociální služeb odboru sociální péče a odboru humanitního, který je dosud přičleněn ke školství. Dvojkolejnost mezi státní správou a samosprávou přináší jen komplikace.

Posílíme podporu rodin

 • Podpoříme vznik mateřských center a podporu rodin ze sociálně znevýhodněného prostředí.
 • Podpora rodin byla dlouho přehlížena, zahrneme ji do komunitního plánu. To dá organizacím lepší perspektivu.

Dotáhneme projekty sociálního bydlení

 • Sjednotíme podmínky pro poskytování sociálních bytů. Dnešní systém třech vzájemně se překrývajících způsobů je administrativně náročný, složitý a nefunkční.
 • Nabídneme i byty pro rodiny, ne jen malé startovací byty.
 • Lidem v nouzi umožníme vstup do komerčního bydlení poskytnutím bezúročné půjčky na kauci. Vytvoříme jasná pravidla pro takové půjčky z rozpočtu města.
Chcete se dozvědět víc?
Přečtěte si náš kompletní program!

 

Kulturní Liberec

Kultura je kořením veřejného prostoru, bez ní je město mrtvé. Máme sice skvělá divadla, ale město jako by nežilo. Když se něco děje v ulicích, často jde o zásluhu místních nenechavců spíše než radnice. O kultuře ve městě začneme přemýšlet jinak:

 • Chceme dále rozvíjet obě divadla; víme ale, že kultura nestojí jen na nich.
 • Pokusy radnice povzbudit kulturu ve městě např. pláží na náměstí budí spíše soucitné pousmání.
 • Víme, že péče o kulturu je péčí o veřejný prostor.
 • Podpoříme aktivitu místních osobností: Živá kultura stojí jen na lidech, jejich zápal ničím nenahradíme.
 • Aktuální informace budou v městském zpravodaji.

Buďme hrdí na to, co v Liberci máme

Liberecká kultura si začala žít vlastním životem. Víme, že to nejcennější na vzniká „zespoda“ díky odhodlání konkrétních lidí. Chceme je více podpořit a pomoci živé kultuře vystoupit z undergroundu. Tak, aby neztratila nic ze své autenticity.

 • Podpoříme organizátory kulturních akcí.
 • Máme fondy, ale ty nejsou všechno. Pořadatelé potřebují cítit, že jsou ve městě vítáni. Dnes se mohou cítit oprávněně odstrčeni. Pořadatelé velkých jednorázových akcí získávají řádově vyšší podporu od města na přímo, než oni.
 • Změníme systém finanční podpory: zavedeme víceleté granty, sestavíme seznam přímo podporovaných aktivit a jednorázové velké dotace mimo fondy omezíme na minimum.
 • Podpoříme projekt Živá kultura, živý Liberec: unikátní přehled po kulturních akcích v Liberci.
 • Přehled o kulturních akcích patří do Zpravodaje.
 • Kultuře nebudeme házet klacky pod nohy. Kluby jako Azyl do města patří, nebudeme je vyhánět.

Léto na náměstí nebude festivalem trapnosti

Kde jinde se má být prostor pro kulturu než na náměstích? Zatím je na Sokolovském náměstí parkoviště, a před radnicí v létě zabírá prostor pláž.

 • „Léto na náměstí“ potřebuje novou energii a jasnější zaměření a profilování. Program pro všechny je tak trochu programem pro nikoho. Chceme letní program atraktivní, provázaný s dalšími akcemi po městě.
 • Více festivalů, méně jednorázových akcí. Jen tak si lidé mohou zvyknout chodit.
 • Revitalizace přehrady, libereckých náměstí, nákup zámku a spojení zahrad v jeden velký park pomohou i živé kultuře. Vytvoří pro ni prostor.

Jistota a zázemí pro divadla a Varšavu

 • Provoz kina Varšava ve stávajících podmínkách trvá dlouho. Kino zrekonstruujeme, chceme z Varšavy prostor pro alternativní kulturu.
 • Jasný dlouhodobý výhled potřebují i divadla a další městské organizace: Nastavíme dlouhodobé plány financování založené na cílech.
 • Budeme znovu jednat s Krajem o spolufinancování libereckého Divadla F.X.Šaldy jako jediného profesionálního divadla v kraji. Současný příspěvek kraje ve výši cca 2% rozpočtu neodpovídá významu divadla pro Liberecký kraj.
Chcete se dozvědět víc?
Přečtěte si náš kompletní program!

 

Sportem ku zdraví. Nikoliv dluhům

Podpoříme aktivní životní styl

 • Rádi sportujeme; otevřeme městská sportoviště veřejnosti (i ty u škol), budeme je udržovat.
 • Podpora klubů prostřednictvím veřejně vyhlašovaných grantů, stejným způsobem zpřístupníme i volné hodiny pro město ve SportParku Liberec, v bazénu a v areálu na Ještědu.
 • Nezapomeneme ani na areál ve Vesci.

Udržitelná sportovní infrastruktura

 • Nic není zadarmo. Liberecký dluh máme dobře z poloviny díky megalomanským sportovním stavbám, které se nikdy nezaplatí samy a u kterých není jasné, kde vezmeme peníze na jejich obnovu. Nedopustíme, aby se podobná chyba opakovala i v budoucnu. Podporu sportu jde dělat i jinak, než aby na ní město vykrvácelo.
 • Rekonstrukce bazénu nesmí finančně vyčerpat město, celý projekt proto důkladně zrevidujeme. Navržená rekonstrukce za 650 mil. Kč je mimo možnosti města.
 • Budeme hledat nový obchodní model pro liberecký bazén tak, aby výnosy z provozu nekončily v soukromé firmě a náklady na obnovu bazénu nezůstaly městu.
 • Prověříme možnosti partnerství se soukromým sektorem a státem v provozu areálů pro profesionální sport.
Chcete se dozvědět víc?
Přečtěte si náš kompletní program!