Loading…

Chceme zlepšit fungování radnice

Jsme přesvědčeni, že jde o zásadní téma, jehož (ne)naplnění ovlivňuje všechna ostatní témata. Pokud nebudou na radnici kompetentní úředníci i politici, zároveň se nezlepší komunikace mezi politiky navzájem a mezi politiky a úředníky, půjde jen velmi obtížně naplňovat ostatní priority a klíčová témata. Zásadní je pro nás, mimo výše uvedeného, najít způsob, jak efektivně reagovat na podněty od občanů, tak, aby vedení města skutečně řešilo problémy obyčejných lidí, odpovídalo na jejich potřeby a jasně a srozumitelně s nimi komunikovalo ohledně jimi podaných podnětů.

Je to jednoduché. Když nezlepšíme práci radnice, naše město lépe fungovat nebude. Potřebujeme politiky, kteří spolu budou chtít spolupracovat. Musíme dát více prostoru dobrým a kompetentním úředníkům, ať už těm, kteří dnes na radnici jsou, nebo těm, kteří přijdou v budoucnu (místo těch, kteří k dobrému řízení města nepřispívají). Zásadní je pro nás dosáhnout toho, aby radnice dokázala řešit skutečné problémy lidí, kteří v Liberci žijí, a dokázala reagovat na jejich podněty. Dnes tuto zdánlivou samozřejmost radnice nedokáže. Spory politiků se přenesly i do práce úředníků a tvořiví lidé odcházejí, nebo zůstávají, ale nemají možnost uplatnit svůj talent.

Chceme klást důraz na potřeby všech občanů města

Město netvoří jen výrazné stavby a oficiální akce, ale hlavně lidé, kteří v něm žijí. Chceme naslouchat i zdánlivě malým problémům, jako jsou chybějící chodníky, díry v ulicích nebo třeba chybějící přechody pro chodce. Chceme pečovat o veškeré části města, nejen ty v centru, „na očích“. Kromě velkých projektů, které se dobře mediálně a politicky prodávají, jsme připraveni věnovat pozornost zejména drobným věcem, které mají vliv na kvalitu každodenního života občanů Liberce. Chceme město, které je v prvé řadě pro lidi, jeho obyvatele. Problémy developerů, investorů, motoristů, turistů nesmí být nadřazené zájmům obyvatel jednotlivých částí města.

Chceme pečovat o veřejný prostor

To znamená vytvářet město, ve kterém se dobře žije, je vstřícné a bez bariér; naším cílem je podporovat vznik a opravy dětských hřišť, rozšiřovat a kultivovat volné zelené plochy – prostory, kde je možné setkávat se, odpočívat a žít. Je pro nás zásadní poskytovat prostor pro rozvoj kultury ve veřejném prostoru. Pečovat o veřejný prostor znamená i snahu řešit nehezké, nevyužité a chátrající prostory. Proč se dnes o veřejný prostor nepečuje lépe? Na údržbu zeleně dáváme málo peněz a její údržba není dobře organizovaná, někteří politici a úředníci navíc změnám přímo brání. Město nedělá architektonické soutěže, projekty se buď nesoutěží nebo je v nich jediným kritériem nejnižší cena. Stále se nepodařilo nalézt shodu a zřídit funkci městského architekta, který by měl řešit nejen velké stavby, ale i vzhled veřejného prostoru.

Chceme lepší školy včetně alternativních vzdělávacích programů

Mnozí z nás jsou rodiči.Proto nám záleží na tom, aby v Liberci bylo dostupné kvalitní vzdělání, které našim dětem usnadní vstup do života. Proto jsou pro nás velmi důležitá kritéria a způsob výběru ředitelů základních a mateřských škol. Chceme ve školách podpořit individuální přístup, otevřenější fungování a více možností pro rodiče přiměřeně se podílet na chodu školy. Pokládáme za nezbytné podpořit rozvoj alternativních vzdělávacích programů v rámci škol zřizovaných městem. Nechceme zavírat oči před problematikou spádových obvodů, smyslem jejich vzniku ani obtížemi s nimi spojenými. Dnes město nechává rozvoj škol jen na jejich ředitelích, jejich výběr je však netransparentní. Dobrou pověst má jen několik málo škol, bohužel ne všichni rodiče mají to štěstí, že své dítě do takové školy dostanou, a soukromé školy nejsou dostupné pro každého.

Chceme průjezdný Liberec

Dlouhodobé uzavírky ulic, náhradní autobusová doprava místo tramvají a objížďky jsou již koloritem libereckého léta a podzimu. Komplikují život všem: lidem, kteří se po městě potřebují pohybovat, turistům, kteří neví, kudy kam, živnostníkům, kteří mají půl roku i déle nižší tržby než obvykle, i radnici samotné, které se prodražují náklady na hromadnou dopravu. Opravy komunikací a inženýrských sítí jsou důležité, ale nesmí ochromit chod města, na několik měsíců.Teprve po dlouhé kritice radnice alespoň začala koordinovat začátky a konce jednotlivých oprav. Pořád ale nedokázala zkrátit dobu jednotlivých uzavírek.

Chceme podporovat potřebné

Jsme přesvědčeni, že záleží i na těch, kteří z různých důvodů nezažívají úspěch, cítí se slabí, bezvýznamní a nespokojení, a k sebevědomé a úspěšné společnosti patří schopnost přijmout zodpovědnost za slabé, chceme transparentní a motivující způsob podpory potřebných. Liberec potřebuje všeobecně přijatelný a funkční systém sociálního bydlení. Lidem, kteří se ocitli v dluhové pasti, chceme zajistit kvalitní a bezplatné dluhové poradenství, financování sociálních služeb musí být předvídatelné, stabilní a odrážet potřebnost a kvalitu poskytovaných služeb.