Loading…

Listopadové zastupitelstvo pohledem Zuzany Kocumové

  Porodní bolesti a nováčkovské chyby? Doufejme. První zastupitelstvo je za námi. Podle programu nic napínavého a přesto to klidná plavba nebyla. Co vodu rozbouřilo nejvíc? Volba členů výborů Zní to formalisticky, ale za tento se dá název skrýt mnohé. Třeba: Rozhodnutí nominovat do výborů i členy ne zcela demokratické strany, která se nedostala do zastupitelstva, a to SPD. […]

Jaromír Baxa: Chci být předsedou Výboru pro územní plán a dopravu

Ve čtvrtek nás čeká mimo jiné volba výboru pro územní plán, volen bude i jeho předseda. Tento výbor bude hrát významnou roli při schvalování nového územního plánu: Bude dávat stanoviska k vypořádání námitek a připomínek a k výsledné podobě územního plánu. A především ve spolupráci s primátorem města, jako tzv. určeným zastupitelem, by měl připravit územní plán ke snadnému přijetí. Nejen v zastupitelstvu, ale i k přijetí navržených […]

Jiří Vytiska: Pracovat na společném cíli

Jiří Vytiska je od roku 1996 primářem plicního oddělení Krajské nemocnice Liberec. Celý svůj život se věnuje sportu a propagaci zdravého životního stylu. Několik let působil ve vedení Vratislavic nad Nisou. V zastupitelstvu by rád přispěl k uzdravení mezilidských vztahů a tím k snažší práci na společném cíli – městu, ve kterém se dobře žije. Pracujete jako primář na plicním […]

Jiří Vytiska

Jiří se do Liberce přestěhoval z Prahy v r. 1975, hned po ukončení lékařské fakulty. Nastoupil na plicní oddělení zdejší nemocnice, kde pracuje doposud, od roku 1996 ve funkci primáře. V letech „porevolučních“ (1990 – 92) působil ve funkci ředitele nemocnice. Od roku 1977 bydlí s rodinou, manželkou a dvěma, dnes již dospělými, dětmi na sídlišti ve Vratislavicích. V letech 2002 […]

Miloslava Čechlovská

Slávka zasvětila svůj profesní život vzdělávání. Je učitelkou hudební a dramatické výchovy, sbormistryní pěveckého sboru Altitudo a vedoucí dramatického souboru Bezejména. Její soubory úspěšně reprezentují Liberec na našich i mezinárodních soutěžích. Je grantovou manažerkou v oblasti vzdělávání. Je iniciátorkou specializace školy na tvořivost a umění. Je přesvědčená, že úkolem školství pro 21. století je zvyšování emoční inteligence a sociálních dovedností, jako je […]

Marie Eliášová

Marie je čerstvě vystudovaná architekta. Po studiu v Praze a zahraničí se před rokem vrátila do rodného Liberce. Pracuje zde v architektonické kanceláři na projektu rekonstrukce kina Varšava. Chtěla by se aktivně podílet na životě ve městě, protože vnímá město jako živý a fascinující organismus. Chtěla by v budoucnu žít v Liberci nejen kvůli blízkým a krásným Jizerským horám, ale i kvůli kulturnímu a pestrému […]

Filip Vorel

Filipovi je 37 let, pracuje v notářské kanceláři, zkušenosti má z práce v advokacii a také u soudu. Zatím je svobodný, což se změní právě v den komunálních voleb. Rád sportuje, poslouchá hudbu, učí se cizí jazyky a zajímá ho politika ve všech podobách a na všech úrovních. Obává se aktuálního vzestupu populismu a důrazu na povrchní politický marketing. Do voleb jde proto, že […]

Eva Čermáková

Eva se narodila v Českých Budějovicích, kde vystudovala hudební konzervatoř. Touha po vysokém vzdělání ji zavedla do Prahy na FF UK, obor muzikologie. Ve čtvrtém ročníku absolvovala roční pobyt v Berlíně. Svému oboru se pak věnovala z různých perspektiv: jako učitelka v ZUŠ, pracovnice v hudební knihovně, členka týmu hudebního archivu a týmu hudebního vydavatelství ČRo. Po narození dvou dětí se s rodinou […]