Loading…

Spolupráce s primátorem Zámečníkem je čím dál obtížnější

Stále častěji čelíme nesmyslným argumentům, manipulacím, pomluvám, nebo nedodržování slibů  Bohužel, často i články ve zpravodaji z pera pana primátora jsou minimálně zavádějící, když ne přímo lživé.

Jak to bylo s Textilanou

V lednovém vydání pan primátor napsal, že se snažil prosadit koupi pozemků po Textilaně, ale že do jeho návrhu „Šedlbauer, Kocumová nebo Baxa hodili vidle„. Skutečnost ale byla jiná: J. Zámečník výkup navrhl podivnou formou, dva měsíce potom, co uplynul termín na podání nabídek. Tehdejší ANO bylo proti. Bylo jasné, že bez dohody mezi Změnou a Starosty neprojde ani Textilana, ani výkup Zámku, který ve stejné době prosazoval především Jan Korytář. Navrhli jsme kompromis. Odhlasovat záměr výkupu obou: jak zámku, tak Textilany. S tím, že konečné rozhodnutí bude na zastupitelstvu po volbách. Tvrdit, že jsme do něčeho hodili vidle je zavádějící pomluva. Byli to Starostové, kteří tuto dohodu odmítli. Proti byl i J. Zámečník, i když v jiném hlasování výkup zámku podpořil.

Jak je to s územním plánem

V únoru zase pan primátor zveřejnil dojemný článek s příběhy jakoby konkrétních lidí, kteří nemohou stavět kvůli neschválenému novému územnímu plánu. Zeptali jsme se proto, jestli bychom mohli vědět, o jaké pozemky se jedná. Chtěli jsme vědět, jestli by těmto lidem pomohl náš návrh, abychom změny územního plánu povolovali už nyní tam, kde změna žádný problém nezpůsobí a tito lidé nemuseli čekat na schválení celého nového územního plánu Odpověď J. Zámečníka nás zaskočila: „Pane Baxo, já vám parcelní čísla nedám, já je sám nevím, protože jsem je nezkoumal. Žádostí jsou určitě desítky, možná i stovky.“ Kdyby primátor těmto lidem skutečně chtěl pomoci, a ne je jen využít jako rukojmí pro prosazení často zvláštních změn, má na to nástroj. Psaní článků do Zpravodaje ale tím nástrojem ale opravdu není. 

Jak je to s parkovacím domem a autobusovým nádražím

Mohli jste si přečíst články o tom, jak město připravuje na vlakovém nádraží nové nádraží i pro autobusy, nový sběrný dvůr a kompostárnu. Nový autobusák i kompostárna přitom mohly pomalu stát – kdyby projekty připravené minulým vedením města právě J. Zámečník nezastavil. Články ve Zpravodaji navíc nepřiznávají, že nejde o reálné projekty, ale jen o úvahy a vzdušné zámky, na které nejsou připraveny ani projektové dokumentace, ani příslušná povolení, ani peníze. Takže je hezké všude číst řeči o tom, jak „my to uděláme znovu a lépe“ a budeme mít hezčí kompostárnu i lepší parkovací dům (protože my to přeci umíme nejlépe a ti před námi byli břídilové a vše dělali špatně) – ale poněkud tam chybí kdy a za co se tak stane.

Jak to bylo s družstevními byty

Nebo články o tom, jak Starostové připravili další a další návrh pro družstevníky, J. Zámečník se opět prezentuje jako ten, kdo věci pomáhá. Na jednáních ale město stále zastupují advokáti, kteří odmítají uznat nároky z původních smluv, a město posílá na ministerstva právní posudky, které říkají, že převody podle původních smluv jsou absolutně vyloučené. Proč, to dodnes nevíme.

Díky těmto a podobným článkům se Zpravodaj stává svéráznou podobou „alternativní pravdy“, která má se skutečností jen málo společného. Podobné je to bohužel i s informacemi, která padají při konkrétních jednáních. Chování primátora Zámečníka se postupně stává problémem i pro čím dál víc koaličních zastupitelů. I proto se dnes mnoho věcí dnes zachraňuje na poslední chvíli, během neformálních jednáních při četných přestávkách zastupitelstva. I v téhle atmosféře pracujeme, jak to jen jde.

Jaromír Baxa, Zuzana Kocumová