Loading…

Pavel Mraček: Rušit zahrádky ve Wintrovce? Těch 109 milionů by se dalo využít mnohem efektivněji.

Pavel Mraček s rodinou mají zahrádku ve Wintrově ulici. Zahrádky jsou na městských pozemcích a lidé je mají jen pronajaté. Město ale chce tyto zahrádky zrušit a na jejich místě udělat “povodňový park”, kam by se při povodních mohla rozlévat Nisa.

Pavle, město Vás chce vystěhovat a udělat místo zahrádek protipovodňový park. Jak dlouho se už o Vaši zahrádku staráte?

Na té zahrádce jsem vyrostl. Chodil jsem tam s dědou, který na ní pracoval půl století. Sám o zahrádku pečuji šest let, tj. od doby, co nám město zahradky vrátilo.

Vědeli jste ale, že jste v povodňové zóně. Myslíš, že je zahrádkářská kolonie zrovna ve Wintrově dobře umístěná?

Ano, víme, že se nacházíme v potenciálně záplavové oblasti a právě proto nám přijde logické, že jsou na tom místě zahrádky a ne jiné stavby. Ostatně celá kolonie stojí na navážce a písku. Historicky se tu voda nikdy nevylila, Nisa se rozlévá do luk o asi kilometr dále po proudu.

Prý jste se o rušení zahrádek dozvěděli z médií. Čekal bych, že Vás město nejdříve osloví dopisem, s tím, že má nějaký záměr protipovodňových opatření, který se Vás dotýká, a nabídne Vám setkání a jednání. Jak to bylo?

Nikdo nás z města nekontaktoval a o celé záležitosti jsme se dozvěděli z médií. V nich to bylo podáno jako v podstatě hotová věc. Proto jsme se sami začali ozývat a hledat někoho, kdo nás vyslechne. Nalezli jsme to u vás, Změny a hlavně libereckých Pirátů, kteří nám velmi pomáhají.

Oslovil Vás od té doby někdo z vedení města? Nabídli Vám třeba nějaké náhradní pozemky nebo cokoliv, co by Vám tu ztrátu zahrádek mohlo ulehčit?

Až nyní, kdy jsme celou záležitost vytáhli na povrch, zaznívají hlasy z vedení města, že se pokusí pro nás eventuelně nalézt nějaké pozemky, kde bychom mohli pokračovat v zahrádkaření. Zmiňoval to např. náměstek Šolc v otevřené odpovědi na můj otevřený dopis, který jsem mu adresoval. Zatím to vnímáme jako neurčité sliby.

Co si vůbec o tom návrhu protipovodňových opatření myslíte?

Souhlasíme se snahou ochránit město před velkou vodou. Město si nechalo zpracovat obsáhlou studii, kde jsou určitě dobré návrhy, nicméně uniká nám účel protipovodňového parku právě v tomto místě a za cenu likvidace celé kolonie. 

Vysvětlil Vám někdo z města, proč se má začít zrovna vyklizením zahrádek, když jde o suverénně nejdražší protipovodňových opatření ze všech ostatních, přitom má i relativně nejmenší efekt ve smyslu že ochrání relativně nejméně majetku.

Ten ekonomický aspekt nás právě zarazil. Někdo může namítat, že se staráme o osobní zájmy, avšak pohlédneme-li na poměr cena stavby vs ochráněný majetek, je tam obrovský nepoměr. Oněch 109 mil je daleko účelnější nasměrovat do takových opatření, které zabrání vodě, aby vůbec do Liberce dorazila. Namátkou mě napadá údržba přehrady, tůně a opatření, které pomohou i proti suchu.

Kdyby se Vás zahrádkářů někdo zeptal, v čem je zachování zahrádek lepší než povodňový park, co byste mu řekli?

Zahrádky kultivují prostředí, pěstujeme, včelaříme, vytváříme klidný kout pro rekreaci. V neposlední řadě přinášíme městu každoročně peníze do rozpočtu na místo, aby město muselo vynakládat prostředky do údržby parku. 

Jako lidé spjatí s ulicí Winterova a okolím se také obáváme plánů města vybudovat průtah Energomontážemi a přemostěním Nisy. To by mělo za následek hluk a přivedení dopravy do klidného koutu města.

Rozumím.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně sil do vyjednávání s městem!

Ptal se Jaromír Baxa