Loading…

Josef Figer: Město se o družstva nikdy nezajímalo.

Pan Josef Figer je dlouholetý předseda představenstva stavebního družstva A+G Stadion. Je jedním z tahounů snahy družstevníků, aby jim město převedlo podíl na bytových domech, jak před dvaceti lety slíbilo.

(Na fotografii společně s Lenkou Šlapákovou a Tomášem Stehlíkem z iniciatity „Spravedlnost pro bytová družstva“)

Kdy jste se dozvěděli, že Vám město nechce svůj podíl převést? Jak to vůbec zdůvodnili?

První jednání proběhlo ještě s minulým vedením města v dubnu 2018. Přesto, že jsme již v říjnu 2018 měli připravené nové smlouvy, po volbách v 11/2018, jsme byli opět na začátku. Slyšeli jsme neustále samé výmluvy: Na právní analýzy, znalecké posudky atd.  

V  září 2019 jsme se konečně dočkali schůzky s vedením města Liberec. Jednání v podstatě vedl právní zástupce města Mgr. Bobek. Sdělil nám, že smlouvy jsou absolutně neplatné. Za podíl musíme zaplatit tržní cenu a jediná sleva je možná, když zaplatíme ihned. 

To Vám řekli své rozhodnutí jako hotovou věc?

Ano. Mgr. Bobek to oznámil jako hotovou věc a do února 2020 se s námi nikdo nebavil. Abychom tedy posunuli jednání dál, napsal jsem svůj vlastní návrh řešení a předal ho p. primátorovi. A opět nic, až 5. 5. 2020 jsme se dozvěděli, že rada města s návrhem nesouhlasí. Následovalo květnové jednání zastupitelstva, to již za účasti ostatních libereckých bytových družstev. 

Na zastupitelstvu tvrdili, že podíl města převést nemohou, protože smlouvy údajně neschválilo zastupitelstvo a rozhodnutí údajně neviselo na úřední desce.

Tak nám to Mgr. Bobek prezentoval. nicméně jsem se nechtěl vzdát a v archivu jsem objevil zápisy z jednání zastupitelstva v r. 2003 č. 114/2003 (schválena Smlouva o sdružení) a 160/2003 (schválena Opční smlouva). Takže trváme na tom, že smlouvy jsou platné.

Kolik vlastně ve Vašem případě činil skutečný vklad města, kolik byla dotace od státu a kolik platili družstevníci?

Skutečný vklad města bylo pouze 0,5 mil na projekt. dokumentaci, státní dotace pak byla ve výši 320 tis./byt. Celkové náklady na výstavbu byly 156 mil. Kč. Z vlastního rozpočtu město dalo pouze 1,1 %. Kdybychom uznali, že státní dotace byly finanční prostředky SML, pak podíl města na výstavbě je cca 30 %, a 70 % dali členové SBD z vlastního.

Zapojovalo se město někdy v minulosti do správy bytového družstva?

A to je právě to co mě nejvíce rozčiluje na celém případu. Město jako správce sdružení má povinnost vedení účetnictví a kontroly hospodaření. Absolutně na tuto činnost rezignovalo, nikdy nikoho z města nic nezajímalo. Minulé představenstvo hospodařilo především pro svůj prospěch. V r. 2015 jsme tedy představenstvo odvolali a nastoupilo nové, již za mojí účasti. Družstvu hrozil krach, na krku jsme měli 10 mil. dluh.

Tehdy jste řešili i vleklý spor s firmou Syner, že? Pomohlo Vám město?

Syner nás zažaloval o dlužnou fakturu z výstavby. Hrozilo nám penále až ve výši 30 mil. Kč. Obrátil jsem se na právní odbor Magistrátu o pomoc, z titulu vlastnictví 51% podílu. Nikdo nám nepomohl a museli jsme si s mimosoudní dohodou ze Synerem poradit sami. Nebýt našeho jednání neměli bychom se dnes asi o čem bavit a město by žádných 51 % nemělo. Majetek SBD by byl v konkursu. Za to, že jsme zachránili i majetek SML slyšíme jen neustálé problémy a důvody proč nelze původní smlouvy splnit.

O Vašem tehdejším sporu jsem vůbec nevěděl, žádná informace o něm na zastupitelstvu nebyla. Jako zastupitelé jsme žili v přesvědčení, že role města je jen formální a dočasná. Do doby, než budou splaceny členské podíly. Kdy vůbec měl být podíl města převeden na Vaše družstvo?

20-ti letá lhůta sice končí v roce 2023, ale využili jsme nařízení vlády 209/2013 Sb. Podle něho je možné vázací dobu z titulu dotace zkrátit na 10 let, což se stalo v 10/2018. Vzhledem k tomu, že nebyly jasné podmínky převodu, požádali jsme o převod podílu město Liberec až nyní.

Změnila se během jednání pozice vedení města?

Jak jsem již řekl, první jednání ještě s minulým vedením města bylo v dubnu 2018, vše se celkem vyvíjelo příznivě, nicméně s novým vedením radnice vše začalo znovu. Musím přiznat, že od tržní ceny jsme řádově jinde a i p. Hron konečně připouští, že členové bytového družstva získají podíl bez toho, aby městu něco zaplatili. Nicméně předpokládáme, že ona aktuální „dotační“ varianta bude ještě předmětem připomínek ze strany bytových družstev.

Máte představu, jak byste navrhovali převod podílů města vyřešit?

Nejbližší je nám tzv. “liberecká” varianta založená na vzájemném zápočtu pohledávek, na její přípravě jsme aktivně spolupracovali.

Jak se stavíte k té nejnovější “dotační” variantě? 

Nad dotační variantou probíhá čilá diskuse v našem družstvu a sbírám názory od ostatních. Z toho pak vzejdou připomínky. Na první nástřel se nám nelíbí dvojí pohled na „normální“ družstevníky a na ty „zlé“ co byt pronajímají. Obávám se, že to bude předmětem sporu mezi družstevníky a zkomplikuje to ukončení činnosti družstva a ustavení SVJ. Samozřejmě vše by bylo podstatně administrativně náročnější. 

Má tahle varianta mezi družstevníky šanci?

Když vezmu v úvahu, že se 4 roky dohadujeme o dotaci 320 tis. Kč, tak přijmout nyní od města dotaci cca 1 mil. Kč/byt budí zatím rozpaky. Kde budeme mít záruku, že v budoucnu někdo dotaci opět nezpochybní a nenapadne ho, že dotace byla chyba a nebude požadovat její vrácení? Ještě v srpnu se v časopise „Moderní obec“ p. Hron vyjadřoval, státní dotace byla chyba a družstva by ji měla vrátit do rozpočtu města, měla přece za 20 let dostatek času, aby si na to našetřila !?! Že by najednou změnil názor?

Spor města s družstevníky vedl k tomu, že liberecká zastupitelstva sleduje mnohem víc lidí než dřív, je to tak?

Určitě, přispěla tomu i naše iniciativa na facebooku „Spravedlnost pro bytová družstva“. Problém je po celé ČR a netýká se jenom Liberce. V ČR je takových bytových družstev cca 220. V Liberci se rozhoduje i o tom, jaký postup zvolí v jiných městech.

Děkuji za Vám za rozhovor a přeji, aby se nakonec celý převod podařilo dotáhnout co nejlépe!

(Ptal se Jaromír Baxa)

Za LOL! navrhujeme naplnění původních smluv s družstevníky od počátku: http://liberecotevrenylidem.cz/2020/06/08/podivna-hra-s-druzstevniky/.