Loading…

Rozpočet na rok 2021: Dohánějí nás chyby minulých let

Koalice SLK, ANO a ODS prosadila rozpočet, který

 • nepočítá s dopady zrušení superhrubé mzdy a dalších daňových změn
 • nepočítá se splátkou poloviny splátek dluhu města
 • osekává opravy na naprosté minimum
 • bere peníze školám
 • snižuje peníze na údržbu veřejné zeleně a na úklid ve městě

a stejně potřebuje další úvěr ve výši 120 milionů na to, aby pokryl výdaje města.

“Chápu, že je město v komplikované situaci. Jenže předložený rozpočet je vysvědčením práce vedení města v minulých letech. Koalice dosud prostě počítala s tím, že příjmy města porostou do nekonečna a teď se nedokáže vyrovnat ani s tím, že se příjmy mají dostat někam na úroveň roků 2018/2019. Koalice ale na vzniklou situaci reaguje nejhorším možným způsobem. Vůbec neřeší neuvěřitelný nárůst provozních výdajů minulých let, nehledá úspory tam, kde výdaje rostly nejrychleji.” Jaromír Baxa (LOL!)

Koalice se místo toho rozhodla vzít peníze tam, kde mají největší efekt na kvalitu života ve městě. Snížení výdajů na opravy dopadne na řemeslníky a živnostníky ve městě. Nižší výdaje na veřejný prostor a školy se zase nejvíce dotknou našich dětí.

Primátor J. Zámečník s náměstkem Z. Karbanem potřebu nového úvěru zdůvodňují tím, že je potřeba spolufinancovat rozběhnuté akce s příspěvky z fondů EU, především rekonstrukci bývalé galerie. Nepřiznávají ale, že v minulých rozpočtech rozpustily peníze, které byly na tento účel připraveny předchozím vedením města.

Jeden špatný rozpočet by se ale přese všechny výhrady dal přežít. Největší průšvih ale je, že koalice nenabízí žádný plán jak situaci stabilizovat. Společně s rozpočtem měl být zastupitelům předložen rozpočtový výhled, který by naznačoval, jak situaci řešit. Konkrétně:

 • Jak splatíme úvěr, který si teď bereme?
 • Kdy zvýšíme výdaje na opravy, aby náš majetek nechátral?

Žádný takový návrh ale předložen není, nekoluje ani mezi zastupiteli v nějaké předběžné verzi, prostě – není.

Na zastupitelstvo jsme předložili návrh pravidel rozpočtového provizoria, s výdajovým limitem na 90% měsíčních výdajů roku 2020. Námi připravené rozpočtové provizorium by dalo prostor připravit něco lepšího, než předložilo Zámečníkovo vedení města.. Koaliční zastupitele jsme zkusili přesvědčit argumentem, že návrh rozpočtu jde proti koaličnímu prohlášení a proti prioritám, které si sama koalice předsevzala. Zastupitelstvo přesto rozpočet schválili, když pro něj hlasovalo 26 z 39 zastupitelů.

Příklady nešetření a naopak šetření.

 • DPMLJ – úhrada ztráty: z 225 mil. v roce 2017 na 321 mil. v roce 2021
 • ZOO+Botanická+DFXŠ+Naivní divadlo: z 168 mil. na 192 mil., ale jen díky tomu, že z organizací vyvedeme cca 15 mil na odpisech, které by jinak posloužily na opravy v těchto organizacích. Pokud bychom vzali jen provozní výdaje, je nárůst ze 153 na 192 mil.
 • Základní provoz radnice (personální, zastupitelstvo, energie apod.) z cca 250 mil. na 335 mil.
 • Právní služby 2018 0.5 milionu -> 1.3 milionu v 2021 (soud s Intermou, spor s družstevníky)
 • Zeleň 2018 39 mil. -> 2021 29 mil.; kolik půjde na údržbu zeleně z peněz TSML v rozpočtu není uvedené vůbec. Rozpočet Komunitních prací klesá ze 7 na 6 mil.
 • Školy – provozní výdaje + odpisy + příspěvky na mzdy učitelů – 2018 78 mil, 2019 84 mil, 2021 71 mil. (a konec plánů na příspěvky na mzdy učitelů, přestože šlo o slib z koaličního prohlášení).