Loading…

Virtuální realita slibů liberecké koalice (aneb slibem nezarmoutíš)

Jednou z povinností opozice je konfrontovat koalici se svými sliby a upozorňovat na to, když slibuje něco, co nemůže splnit. Proto cítíme potřebu upozornit na to, že vedení města se zcela bez zábran chlubí v článcích a na sociálních sítích mnoha pěkně vypadajícími plány a projekty, u kterých již samo město určilo, že na ně nemá a nebude mít peníze.

Vyplývá to z tabulky, kterou jsme získali z radnice, kde je podrobný rozpis plánovaných investic do roku 2023. A také seznam těch investic, na které se nedostane. Nejen kvůli nedostatku peněz, ale také proto, že zejména investice do veřejného prostoru pro koalici nejsou prioritou. 

Na co nejsou v rozpočtovém výhledu peníze

  • Revitalizace Tržního náměstí – mezi prioritami jsou pouze inženýrské sítě a parkování u zvažované ul. Nová Pastýřská, samotné Tržní náměstí nikoliv
  • Úprava okolí Tiché cesty k Lesnímu koupališti, již avizovaná Kanceláří architekta města
  • Úprava okolí rybníku Tajch o které primátor mluvil, že je připravena. Rybník opraví a odbahní Povodí (započne do r. 2025…) a okolí upraví město ovšem položka se nebjevuje ani v rozpočtu, ani mezi položkami, na které se nedostalo.
  • Kompostárna – původní připravený záměr koalice zrušila s tím, že zrealizuje lepší projekt (mimo jiné i na více místech), toto slovo však nedrží. Nemá vybraná ani další místa, ani připaveny peníze.
  • Vrty pro zajištění pitné vody v Kateřinkách – opět slíbeny na ZM, ale v rozpočtu nejsou – a neobjevují se ani mezi položkami, na které se nedostalo
  • Už schválené chodníky, jejichž výstavbu již schválila Rada města se spolufinancováním z IPRU (odhadujeme, že jde o ul. Ostašovská, Londýnská, Českolipská nebo i Zvolenská).
  • Opravy cest podél přehrady – navzdory připravované rekonstrukci; hrozí také, že nebudou peníze na včasné dokončení kanalizace v Lukášově a Harcově, která je pro zajištění kvalitní vody v přehradě také důležitá.
  • Hřiště u sídliště Jeřmanická, přestože proběhla dvě veřejná projednávání a v lokalitě jiná kvalitní hřiště nejsou. 
  • Oprava prostranství u červeného buku ve Frýdlantské ul.

 

Některé projekty nepadají úplně, jen se omezují či odkládají: Původně plánované další 4 domy pro sociální bydlení se z letošního roku zatím snad jen odkládají. Ze slibovaných projektů na řešení parkování na sídlištích se snad dostane na ul. Třešňovou a Konopnou, dojít by mělo i na rekonstrukci mostu v ul. Ke Hluboké, který je roky v havarijním stavu.

Počítá se naopak s opravou pláště Uranu, a to z mimořádných příjmů roku 2020 a se spolufinancováním opravy vodojemu na Horské, který požadovali občané. 

V rozpočtu však zůstává předpokládaná investice do skokanských můstků na Ještědu. Stále se také předpokládá zahájení opravy plaveckého bazénu v roce 2021, s tím, že pro tuto investici se zvažuje další úvěr. Z plánů naopak s jistotou vypadává oprava bazénu ve Švermově.

„Bohužel se dá říct, že to, co současné koalici jde nejlíp, je chlubit se projekty na facebooku a ve Zpravodaji. Peníze se nedostávají ani na řadu připravených projektů od minulého vedení (kompostárna, parkovací dům, obnova lesů na Ještědu), natož na další slibované. Přesto se v tabulce dalších záměrů i teď objevují návrhy na dodatečné rozšíření plaveckého bazénu, nový bazén u arény, rozšíření ZOO, libereckou náplavku nebo celkovou rekonstrukci divadla, v součtu za několik miliard. Média jsou plná velkolepých plánů na úpravu Tržního náměstí a vybudování Nové Pastýřské, opravu bazénu – jen nějak město zapomnělo říct, kde na to vše vezme.,“ zmínila Zuzana Kocumová

„Největším poraženým je jako už tolikrát veřejná zeleň a veřejný prostor obecně. Materiály z města potvrzují náš odhad, že by Liberec měl dávat na údržbu a rozvoj zeleně ročně minimálně sto milionů. Jen odboru ekologie a veřejného prostoru bude v příštích letech chybět 172 milionů na již naplánované a často slíbené opravy a investice do hřišť a parků, které nejsou na rozdíl od plánů jiných odborů zdaleka nadsazené. Zdá se, že slušného stavu veřejného prostoru opravdu nedocílíme jinak, než zřízením městských obvodů, kterým na peníze na zeleň a veřejný prostor nikdo nesáhne.“ navrhuje Jaromír Baxa. 

 

Příloha: Tabulka s projekty nezařazenými do rozpočtu roku 2020 a do rozpočtového výhledu do roku 2023:

https://drive.google.com/file/d/0B6a8ghuS0XeUWFM1endpZmxBcU5IakxvUS1nNWMxLVN3T0lV/view?usp=sharing