Loading…

Nový návrh územního plánu: Námitky občanů chce koalice smést ze stolu

Nový návrh územního plánu už je na světě. Radnice ale jeho podobu tají, a to i zástupcům veřejnosti, kteří stojí za hromadnými námitkami, které v různých fázích projednávání územního plánu podepsaly tisíce lidí. Tajemník radnice spolu s primátorem města J. Zámečníkem toto utajení obhajují tím, že nechtějí zveřejnit rozpracovanou verzi územního plánu a tím někoho uvést omyl. My v LOL! Jsme přesvědčeni o tom, že podstatné materiály radnice tajit nemá, že stačí uvést, že nemusí jít o konečnou verzi. Proto návrh zveřejňujeme my. Zvlášť, když z něj vyplývá, že koalice hodlá námitky veřejnosti smést ze stolu.

Budeme jen rádi, pokud by ještě došlo ke změnám a například se ukázalo, že kompletní zamítnutí námitek ještě nebylo definitivní…

NÁMITKY ZÁSTUPCŮ VEŘEJNOSTI:

Ostašov: Nesouhlas s plochou výroby

Nový návrh: v přímém rozporu – naopak je navrženo další rozšíření ploch výroby ve srovnání s návrhem z r. 2018 o plochu mezi Kovošrotem a slévárnou a v zeleném pásu u ul. Švermova.

ÚP Ostašov

Hřiště Svojsíkova: Nesouhlas s převedením do ploch pro bydlení.

Nový návrh: Plocha pro bydlení, požadavek na návrat do zeleně, jak bylo navrženo v návrhu pro společné jednání byl odmítnut.

Hanychov: Nesouhlas se sběrnou obvodovou komunikací (Nová Puškinova)

Nový návrh: Námitce nevyhověno. Plocha přesunuta z rezervy do návrhové komunikace již T. Batthyánym. Svou roli mohlo sehrát i to, že některé pozemky pro plánovanou silnici jsou ve vlastnictví firmy Syner, která tak dosáhne jejich zhodnocení (jinak by byly z převážné části v zeleni).

ÚP Hanychov

Vesec: Nesouhlas se zástavbou podél Šumné k rybníku Tajch

Nový návrh: v přímém rozporu – plochy pro bydlení naopak rozšířeny ve srovnání se stávajícím územním plánem; rozšíření provedl T. Batthyány, koalice ponechává.

Vesec, Doubí: Nesouhlas s regulativem “ploch smíšených na plochách bydlení”

Nový návrh: Řada ploch smíšených převedena přímo do ploch průmyslu, a to včetně ploch, kde nyní sídlí firmy značně zatěžující životní prostředí zápachem případně dýmem a dalšími negativními efekty (Likto, Oleo Chemical). Žádné plochy pro bydlení nově ochráněny nejsou.

ÚP Vesec Doubí

Doubí: Nesouhlas s řadou ploch l zástavbě, mj. plocha bývalého parku u staré školy

Nový návrh: plocha k zástavbě, kterou ze zeleně změnil již T. Batthyány, podobné řešení i u dalších dříve zelených ploch.

 

“Především Starostové tvrdili, že územní plán už nechtějí měnit proto, aby jej mohli co nejrychleji schválit. Tvrdili, že se pokusí problematická místa vyřešit po schválení nového územního plánu. Jejich postup nedával logiku ani tehdy, ale výsledkem jejich ročního snažení je pravý opak. Územní plán doznal podstatných změn a na řadě míst udělali pravý opak toho, co žádala veřejnost. Tohle rozhodnutí není jen nedodržením předvolebních slibů, ale jejich pravým opakem.” upozorňuje Jaromír Baxa.

Nové změny v územním plánu

  • Lanovka na Maliník přes Rudolfov (v návrhu jako modrá čára středem Rudolfova)
  • Rozšíření ZOO
  • Parkovací dům pro TUL a parkování na zeleni v ul. Komenského

ÚP lanovka a ZOO

  • Rozšíření ploch pro průmysl.
  • Desítky drobnějších změn měnících intenzitu využití území.

“Na těchto nově zařazených změnách jasně vidíme, že když je vůle, tak se do současné podoby územního plánu klidně zasáhnout dá. A že se koalice nebojí ani takových zásahů, které přípravu územního plánu mohou svým rozsahem výrazně prodloužit. A tak jediným, kdo je odmítán, sou opět jen “obyčejní” občané města. Přesně v duchu úsloví, že všichni jsme si rovni, ale někteří z nás jsou si rovnější.” podotýká Zuzana Kocumová. 

Občané mají nyní jen málo možností, jak výslednou podobu územního plánu ovlivnit. Vedle dalších námitek je nyní už možná lepší obrátit se se žádostí o přehodnocení návrhu na konkrétní zastupitele nebo jít přednést svou žádost přímo na zastupitelstvo.

Současnou podobu návrhu územního plánu nejdete zde. 

Upozorňujeme však, že se tento návrh ještě může změnit!