Loading…

Jak zachovat tramvaje mezi Libercem a Jabloncem?

K zachování dlouhodobého provozu potřebujeme čtyři kroky.
1. Zrekonstruovat stávající trať z EU dotací.
2. Prodloužit ji do centra Jablonce, s výhledem dalšího rozvoje tramvajové sítě v Jablonci
3. Vytvořit skutečně společný dopravní podnik
4. Zvážit návrat k metrovému rozchodu i v Liberci
Bez těchto kroků je zrušení provozu linky 11 racionálním krokem. Tramvaj do Jablonce je sice pozoruhodná, jenže ji využívá příliš málo lidí na to, aby se její provoz vyplatil.

Tím, že končí v Jablonci v Tyršových sadech, nemá prakticky žádný význam pro dopravu uvnitř Jablonce nad Nisou. Proto na ni Jablonec přispívá jen minimálně, malé jsou i tržby. Jsou-li čísla z DPMLJ správná, na linku 11 padne ročně 100 milionů, celých 16% nákladů na MHD v obou městech. Přitom na linku 11 spadá jen 1 milion přepravených osob, celkově MHD v obou městech přepraví 42 milionů osob. Jen ostatní tramvajové linky v Liberci jich přepraví 11 milionů. Mezi náklady a tržbami je až příliš velký nepoměr.

Linka 11 bez rekonstrukce a bez prodloužení prostě není efektivní. Liberec přitom není tak bohatý, aby si mohl dovolit dotovat vše, co by se nám líbilo. Naše pokladna je pořád docela prázdná, i během současné prosperity. Může za to mimo jiné to, že náklady na MHD, stejně jako na splátky dluhů vzrostly v minulých letech o třetinu.

Rekonstrukce jen do stávající konečné sice technicky umožní další provoz tramvají, s provozní neefektivitou linky 11 se ale nestane nic. Pro dlouhodobou perspektivu linky 11 potřebujeme, aby se nepoměr mezi náklady a počtem cestujících významně změnil.

Co se pro větší efektivitu dá udělat?

1) Zvýšit počet cestujících prodloužením linky do centra Jablonce, perspektivně do Jabloneckých Pasek nebo do Mšena. Pár kilometrů navíc může vytvořit z linky 11 páteřní linku MHD i v Jablonci a nalákat mnohem více cestujících než dnes. Nemělo by být tak složité dopočítat, kolik cestujících linka potřebuje, aby její podíl na přepravních výkonech DPMLJ významně vzrostl.

2) Snížit náklady na tramvajový provoz v celé síti MHD, návratem k metrovému rozchodu tramvají i v Liberci. Může to znít jako bláznivý nápad, po těch desetiletích, kdy pomalu a pracně přebudováváme metrový rozchod na 1435 mm, ale výhod návratu zpět je řada.

Výhody návratu k metrovému rozchodu

Dopravní podnik dnes provozuje tramvaje o dvou rozchodech, 1435mm v Liberci, a 1000 mm na trati do Jablonce. Díky dvěma rozchodům DPMLJ potřebuje na zajištění provozu více tramvají, než by potřeboval jen na jeden rozchod, třeba kvůli nutnosti držet rezervní vozy. Takže máme 70 tramvají, i když by na provoz sítě s jedním rozchodem mohlo – podle námi oslovených expertů – stačit méně než 30 moderních. Sjednocení rozchodu by vedlo k dramatickému poklesu režijních nákladů.
Máme ale usilovat o sjednocení rozchodu až do Jablonce? Je řada důvodů, proč bychom naopak měli zvážit spíše návrat k metrovému rozchodu spíše tady v Liberci.

  • Návrat k metrovému rozchodu by nebyl drahý. V Liberci chybí třetí kolej jen od Viaduktu do Horního Hanychova. Trať je tam v havarijním stavu a stejně potřebuje generální opravu spojenou s výměnou kolejí. Jde ale o kratší úsek než do Jablonce nad Nisou.
  • Koleje o rozchodu 1000 mm potřebují menší poloměry oblouků. Výstavba nových tratí (Rochlice, Ruprechtice) by proto mohla být levnější: Tramvaje by se vešly do stávajících ulic. Např. současný projekt tramvaje do Rochlic vyžaduje složité mostní konstrukce a vybourání poloviny domů v ulici Na Žižkově a Dobiášova, aby se tam tramvaj vůbec vešla. Díky těmto okolnostem tramvaj do Rochlic zůstává v říši snů. 
  • Na trhu je dost výrobců vozidel, kteří vyrábí vozidla pro metrový rozchod, který je v Evropě docela běžný. Nákup je možný i na secondhandovém trhu tramvají, repasovaných, přitom nízkopodlažních a klimatizovaných. Výběr obousměrných tramvají by dále zlevnil investice do tratí, nemuseli bychom stavět smyčky.
  • Metrový rozchod by umožnil změnit trasování některých linek. Páteřní linkou by mohla být nejvytíženější trasa z Dolního Hanychova do Vratislavic, s kratšími intervaly, než dnes.

Proč je řešení v nedohlednu

Existence linky 11, nebo dokonce její prodloužení, naráží na zájmy firmy Busline, protože by přebrala cestující autobusům. Není tajemstvím, že Jablonec teď připravuje novou dlouhodobou smlouvu na provoz MHD autobusy, jediným vážným zájemcem je právě Busline, který o konkurenci nestojí. Moc bych za to nedal, že tenhle zákulisní zájem je jedním z důvodů pro tak snadnou dohodu mezi ODS, ANO a SLK na nové koalici v Jablonci. Jsou zkrátka zájmy, které spojují.

Pokud je vliv firmy Busline tak silný, jak si myslím, tak Jablonec nikdy nepřistoupí ani na rozvoj tramvajové sítě na svém území, ani na regulérní společný dopravní podnik. Takový, kde by podíl Jablonce nebyl 0.38%, ale zhruba 1/3, tj. aby podíl obou měst zhruba odpovídal poměru počtu obyvatel. Skutečně společný dopravní podnik by teprve umožnil dopravu v obou městech efektivně řídit, ne jako dnes.

V Liberci metrovému rozchodu může překážet  malá ochota připustit, že některé rozhodnutí v minulosti nemuselo být tak skvělé, jak se myslelo. Pak také roky budované vztahy dopravního podniku k firmě Pragoimex, která tramvaje o metrovém rozchodu nevyrábí.

Řešení našich problémů existují. Jen vyžadují odvahu jít proti stávajícím pořádkům a proti některým klientelistickým skupinám. Těm stávající stav nesmírně vyhovuje a žádné změny si nepřejí. Minimálně do dalších voleb se na tom nic nezmění. Pro linku 11 to ale může být pozdě.

(Fotografie wikipedisty Šjú, https://cs.wikipedia.org/wiki/User:%C5%A0J%C5%AF, CC licence)