Loading…

Zprávy z poprázdninového zastupitelstva

Po prázdninách se ke svým povinnostem vrátili nejen děti, ale také zastupitelé. Mnoho bodů bylo schváleno bez delší diskuse, zastupitelé konečně dostali včas odpovědi na své otázky a jednání šlo docela rychle. Největší spory byly hlavně o to, jak moc má město ustupovat zájmům developerů, podnikatelů nebo kraje. Opět jsme řešili i územní plán, provoz klubu Azyl a rekonstrukci bazénu. V diskusi se řešila nepořádek ve městě, ztráta dotace na vybudování kompostárny, nekvalitní práce tajemníka a dosud nulová reakce na výzvu iniciativy Rodiče za klima.

Mají developeři přispívat městu na veřejné služby?

Při debatě o plánovací smlouvě na novou výstavbu bytových domů ve Vesci jsme poukázali na to, že developeři sice udělají chodníky a silnice, ale automaticky počítají s tím, že město bude řešit navýšení míst ve školách a školkách, nebo posílí přítok vody do vodovodů. Zrovna v tomto případě je ale plánovací smlouva předzvěstí mnohem rozsáhlejší výstavby, které současná kapacita školek a škol nebude stačit.

Liberec tyto další výdaje v době plánování staveb ale nijak neřeší a na rozdíl od jiných měst (Praha 7, Mnichovo Hradiště) od developerů žádné příspěvky nechce.

Máme za to, že by Liberec měl být v jednání asertivnější a dopředu a transparentně si říct příspěvek na zajištění občanské vybavenosti, stejně jako to dělají jinde, pomocí schválených zásad spolupráce s investory. Na zastupitelstvu byly tyto naše návrhy šmahem odmítnuty, ale v kuloárech byla nálada úplně jiná. Po diskusi se členy vedení města jsme jim poslali pár příkladů dobré praxe pro inspiraci. Další vývoj budeme sledovat.

Bazén: Komedie omylů pokračuje.

Zastupitelstvo schválilo peníze na koncepci provozu, rekonstrukce a rozvoje plaveckých bazénů v Liberci a na přípravu ekonomické analýzy provozu městského plaveckého bazénu. Taková studie určitě bude skvělá věc. Její vypracování a řešení jsme se konec konců snažili prosadit už od začátku roku. Jenže v Liberci jde vše nějak obráceně. Takže už v červenci byla vypsaná soutěž na projektanta podle studie původní, kde je jasně dáno, že město chce generální opravu bazénu ve výši 480 mil. Kč. bez DPH. Nyní už jsou na stole nabídky projektantů a hodnotící komise vybírá projektanta, kterému za projekt zaplatí přes 30 milionů. Takže je klidně možné, že nová studie doporučí zcela jiné řešení, než jaké bude vybraný projektant za 30 mil. připravovat. Zdá se Vám to až neuvěřitelně absurdní? I nám. Bohužel jde ale o realitu. A nebo je už dopředu jasné, jaké řešení má z koncepce vyjít jako nejlepší.

Pokračují změny územního plánu jen pro vyvolené.

Zastupitelé neschválili změnu územního plánu pro klub Azyl. Ten sídlí v budově, která je zcela nesmyslně v územním plánu vedena jako budova pro školství. Díky tomu není možné v prostorách klubu pořádat koncerty a kulturní akce jako dříve. Nový územní plán to napravuje, ale jeho příprava se zpožďuje i pod novým vedením města

My klub Azyl podpořili, stejně jako jsme již dříve navrhli umožnit změny územního plánu pro každého žadatele, když bude výsledkem to, co navrhuje nový územní plán.

Odlišný přístup zastupitelů byl vidět na projednávání tzv. 96. změny územního plánu. Původně měla umožnit stavby pro průmysl všude tam, kde je povoluje nyní připravovaný nový návrh územního plánu. Během zastupitelstva se ale ukázalo, že pracovníci radnice si toto zadání vysvětlili po svém, a na změnu byly navrženy v mnoha případech plochy, které měly mít podle nového územního plánu jiné využití. I díky tomu desítky těchto návrhů vyhodil Liberecký kraj kvůli absenci posouzení dopadu na životní prostředí. 

Ani těch pár posledních ploch, kde zastupitelé schválili pokračování přípravy změny územního plánu, není bezproblémových. Např. areál Modelárny Liaz (na pomezí Vesce, Doubí a Rochlic) má přejít z tzv. drobné výroby na regulativ průmyslové výroby, i když se nachází v povodňové zóně. Vedení města navíc tají, co se má v areálu realizovat za investici a jak dopadne na život obyvatel bydlících v okolí. Koaličním zastupitelům to však nevadilo a tato změna územního plánu se připravuje i nadále.

Liberec a Liberecký kraj – nerovné partnerství

Zastupitelstvo schválilo směnu pozemků s Libereckým krajem. Liberec dává Kraji pozemky pro heliport pro Krajskou záchranku, za to získá pozemky pod zahrádkami u Františkovského potoka – ty však nemají ani poloviční hodnotu a hlavně – město je v podstatě k ničemu nepotřebuje. Naopak za pozemky, které kdy potřebovalo a byly v majetku Libereckého kraje, muselo poctivě zaplatit.

Koalice argumentuje tím, že zajištění heliportu i pro noční provoz je veřejný zájem. Opozice argumentovala tím, že každá samospráva, město i kraj, dostávají z daní určenou částku právě kvůli rozděleným pravomocem a povinnostem – a zajištění Zdravotnické záchranné služby zkrátka spadá pod krajskou kompetenci. Takže – pokud město na ni přispívá, i když nepřímo nesouměřitelnou směnou pozemků, na které tratí, tak ochuzuje samo sebe a nemá poté dostatek financí na zajištění vlastních povinností.

Pokud by bylo rozhodnutí na nás, prosazovali bychom směnu s doplatkem. Liberec v minulosti Libereckému kraji zdarma převedl budovu hospice a přenechal Libereckému kraji stamiliony z fondů EU na výstavbu hospice a rekonstrukci lázní. Naopak Liberecký kraj se dlouhodobě zdráhá podílet se na financování kulturních institucí s nadregionálním významem (divadla, ZOO, Botanická) nebo na provozu tramvajové trati mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. V takové situaci nám bezplatná směna nedává smysl, Liberecký kraj by si doplatek mohl snadno dovolit. Požádali jsme, aby vedení města alespoň zmapovalo pozemky ve vlastnictví Libereckého kraje, které by v budoucnu mohlo potřebovat. Jsme také zvědaví, jestli v budoucích směnách bude stejně vstřícný k městu Liberec i Liberecký kraj…

Na důležitá témata byla bohatá i diskuse:

 1. Stížnosti na nepořádek ve městě od nespokojených občanů. Město prostě na zeleň, údržbu a úklidy dává málo peněz, mnohem méně, než Vratislavice nebo jiná města. Nedostatek peněz se pak projevuje na tom, jak město vypadá. I když zejména SLK v kampani slibovali nápravu, dosavadní ani připravované kroky žádnou změnu k lepšímu nepřinášejí. Spíše naopak, rozpočtový výhled počítá s dalším omezením výdajů na zeleň.
 2. Změna pro Liberec kritizovala omezení spojů MHD na nejvytíženějších linkách, o rozsahu škrtů informovala ve své tiskové zprávě. Omezení sice mělo být jen dočasné, na tento slib je nyní potichu zapomínáno a naopak se omezení rozšiřují.
  Ukazuje se, že DPMLJ řidiče sice vyškolil, ale ti pak nastoupili jinam, a u dopravního podniku nezůstali.
 3. My upozorňovali na rozdíl v reakci Liberce a Libereckého kraje na inciativu Rodičů za klima. Zatímco Liberecký kraj rozhodl, že aktivity na omezení a zmírnění dopadu klimatických změn během následujícího roku zahrne do strategických dokumentů Libereckého kraje (viz bod 80 zde), reakcí Liberce je zatím jen dosud nedotažený nápad na vytvoření komise, která by se problémem měla zabývat. Na stotisícové město je to trochu málo.
 4. Ptali jsme se i na to, jak město bude dále pokračovat v přípravě kompostárny. Tento projekt ležel mnoho měsíců zapomenut na odborech J. Šolce (SLK) a J. Němečka (ANO), i přes urgence ze strany společnosti FCC Liberec. Až v červenci přišel nápad na architektonickou soutěž, i když hrozí, že přijdeme o dotaci. Město přitom na projekt vlastní peníze nemá. Dozvěděli jsme se však jen to, že vedení města harmonogram dalších kroků “teprve připravuje”.
  Město přitom kompostárnu a další sběrný dvůr potřebuje. Současný nestačí a bioodpad nyní za velké peníze a zcela neekologicky vozíme až k Mimoni a za Turnov.

  Čekali bychom, že představu dalších kroků měli radní už když rozhodli o zastavení stávajícího projektu a ohrozili dotaci. Od voleb na to měli času dost. Bohužel jsme asi opět měli příliš velké nároky. Nebo ne?
 5. Interpelace tajemníka kvůli kvalitě jeho práce je už pomalu stálým bodem programu. Jenže co zbývá, když se s jeho prací pořád nic neděje. Přitom si stěžují už i koaliční zastupitelé. Exemplárním případem je tajemníkova neustálá snaha hájit postup, kdy si úředníci “odškrtnou” jako splněný bod odkup pozemku na hrázi Jezírka u ZOO od Kalendáře Liberecka, a to přesto, že pozemek město neodkoupilo. Prý stačilo, že se všichni snažili… a holt snaha vyšla nadarmo.
  Takže až vám partner napíše, co máte koupit, nemusíte nákup donést domů. Stačí, že řeknete, že jste se to koupit pokusili. A máte splněno.
  S povzdechem dodáváme, že na kraji by úředníkům něco takového nikdy neprošlo.

Příprava na další zadlužení Liberce?

Zajímavý byl i jeden nenápadný okamžik zastupitelstva při diskusi o možnosti financování rekonstrukce bazénu. Ještě na začátku prázdnin sám ekonomický náměstek tvrdil, že město si nemůže vzít více než 140 mil. úvěr, a to až v roce 2023 – jinak nebude splňovat pravidla daná zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Ovšem nyní, když město vypisuje projekt skoro za půl miliardy, přispěchal mu na pomoc bývalý ekonomický náměstek Jan Korytář. A ve shodě s ing. Karbanem tvrdili, že se na to společně podívali a zjistili, že město si další a větší úvěr vzít může. Jen musí splnit určitý rozpis splácení. 

Takže koalice, a především Starostové, kteří v minulém období nevynechali jedinou možnost, kdy kritizovat bývalé vedení za pomalé splácení současných dluhů a vysoké provozní výdaje, už nyní v kooperaci s bývalým kritizovaným náměstkem, pracuje na tom, aby si město dokonce vzalo úvěr nový a zadlužení města ještě zvýšilo. S provozními výdaji se také nic neděje. 

Slovíčko absurdní se nám v souvislosti s kroky koalice vybavuje mnohem častěji, než bychom si přáli.

 

Někdy po osmé jsme šli domů. S myšlenkami, že od voleb sice uplynul skoro rok, ale ty starosti nám nějak neubývají.

 

Jaromír Baxa, Zuzana Kocumová – zastupitelé za LOL!