Loading…

Zprávy z dubnového zastupitelstva

Přinášíme pravidelný report z dubnového zastupitelstva. Dozvíte se, že zastupitelstvo odmítlo povolit úpravy územního plánu na žádosti občanů ani tam, kde by nedošlo k žádnému rozporu s novým územním plánem. O pokračujících velkých chybách úředníků, které vedení města neřeší. A o několika dalších podivnostech. K pochvale toho tentokrát bohužel moc nebylo.

Náš návrh na změny územního plánu pro občany byl odmítnut.

Už od roku 2007 město nevychází vstříc občanům, kteří žádají o změnu územního plánu. Povoluje jen tzv. strategické změny, především pro silnice, velké firmy a pro své vlastní záměry. Příprava nového územního plánu navíc stále vázne. Navrhli jsme, aby město začalo povolovat alespoň žádosti těch občanů, které jsou v souladu s novým návrhem územního plánu, nerozšiřují město do krajiny a není proti nim žádná zásadní námitka státní správy nebo veřejnosti. Zastupitelstvo však hlasy koaličních zastupitelů prohlasovalo návrh rady města, který jen přesněji definoval strategické změny územního plánu. Náš návrh byl odmítnut, přestože k němu během 14 dnů nepřišla jediná nesouhlasná připomínka. Přesto se o návrhu chceme dále bavit, doufáme, že věcně a bez předsudků.

Chyby úředníků za miliony

Dvakrát se stalo, že úředníci města neupozornili na důležitá rozhodnutí z minulosti a navrhli koupit nebo směnit pozemky, které město buď může získat mnohem levněji, nebo nemusí vůbec potřebovat.

Případ první: Výměna lukrativního pozemku v Lidových sadech za „kus hráze“ u Jezírka.

Ještě za Kittnera, v roce 2008, město prodalo kus hráze Jezírka firmě Kalendář Liberecka, která tam chtěla postavit informační centrum. To ale nepostavila, a když se vchod do ZOO přesunul ke konečné, přišla společnost Kalendář Liberecka s návrhem vyměnit pozemek na hrázi za pozemek přímo proti zastávce Lidové Sady. A to přesto, že Kalendář Liberecka měl pozemek vrátit za původní kupní cenu, když informační centrum nezrealizuje do konce roku 2010.

V průběhu jednání jsme dohledali materiály, které v roce 2015 schválilo minulé zastupitelstvo. Z nich vyplývá, že město má nárok na výkup pozemku za původní cenu v případě, že Kalendář Liberecka nesplní podmínku vybudování infocentra. Dokonce tehdy bylo uloženo panu náměstkovi Kyselovi, aby okamžitě jednal o výkupu pozemku.

Koaličním zastupitelům to však nezabránilo pro nevýhodnou směnu zvednout ruce. Směnu velmi obhajoval například Ivan Langr, který tvrdil, že je nutná proto, aby povodí Labe hráz mohlo opravit. Když ovšem padnul dotaz, zda se tedy jednalo s Kalendářem Liberecka a ten tomu nějak brání, přiznal, že netuší…

Jak je možné, že na radnici vzniknou dva materiály na stejný pozemek a o jednom nemá radnice ani tušení? Odpověď necháváme na vás. Každopádně se opět ukazuje nekvalitní práce radnice, se kterou ale ani současné vedení města vůbec nic nedělá.

Případ druhý: Výkup pozemků za dva miliony v místech, kde město mělo získat pozemky bezplatně.

Má město kupovat pozemky na chodníky v místech nové výstavby, nebo je má dostat bezplatně? Rada města navrhla, abychom takové pozemky koupili u ulic Nedbalova a Dlouhá ve Vesci. I přesto, že město schválilo před lety smlouvu s developerem, že na pozemcích umožní výstavbu, jen když pozemky pod komunikacemi budou převedeny bezplatně. Později se investor a město domluvili, že by chodníky měly vzniknout ještě jinde, a teď byl na stole návrh, že by za tyto pozemky mělo město zaplatit snad i okolo 2.5 milionu korun. Přitom dodnes město nezískalo ani pozemky, které mělo dostat na základě již schválené darovací smlouvy.

A světe div se, o této smlouvě na radnici opět nikdo nevěděl, nikdo nehlídal její plnění – na její existenci jsme upozornili až my, před jednáním zastupitelstva. Upozornili jsme také, že jde o dost malou lokalitu k tomu, aby nás k tak velké investici opravňovala. I ve Vesci se dají dva miliony na chodníky utratit mnohem smysluplněji, nemluvě o pozastavené stavbě již zahájené výstavby chodníků v Ostašově. Návrh byl po bouřlivé diskusi stažen a byla slíbena další jednání s developerem.

Památník padlým v první světové válce.

Velká diskuse se čekala okolo návrhu dát 2.4 milionu na památník padlých za první světové války. Podpora nebyla ani od koaličních zastupitelů a materiál byl stažen. Jakkoliv bychom na oběti válek neměli zapomínat, myslíme, že naše město má teď jiné priority, než památník za několik milionů, jehož podoba ani neprošla veřejnou diskusí a architektonickou soutěží.

Různé

Mimo body zastupitelstva jsme se ještě dozvěděli o tom, že město dostalo dalších 300 tis. pokuty za MS 2009. Vedení města tuto škodu opět na vinících vymáhat nechce. Jaká změna oproti snaze vymoci 100 tis. na Janu Korytářovi, který zastavil rekonstrukci Soukenného náměstí na základě dost podezřelé veřejné zakázky. Máme za to, že zastupitelé svým postojem nyní způsobují městu škodu a tématu se proto budeme dále věnovat.

Diskuse byla také o pracovní skupině zabývající se rekonstrukcí bazénu, která má jednu malou nevýhodu – že se neschází. Pak o bývalém odsouzeném tajemníkovi Fadrhoncovi, který stále pracuje na radnici. Jestli na radnici zůstane jsme se ale nedozvěděli, protože pan tajemník odjel na dovolenou (jen třešinkou na dortu je, že před svým odjezdem v době zastupitelstva ani nesplnil své povinnosti, například v zákonem dané lhůtě odpovědět na položené dotazy).

Konec hlášení.