Loading…

Problémy s řešením rekonstrukcí bazénů trvají, pracovní skupina se neschází

Zdá se, že se vedení města opět rozhodlo, že opravovat bazén na Františkově nebude. Je to již třetí
změna názoru od voleb a nic na tom nemění vytvoření pracovní skupiny, která se měla řešením
neveselé situace kolem bazénů zabývat.

Pracovní skupina jen na oko?

Pracovní skupina byla ustanovena na lednovém zastupitelstvu a měla se, mimo jiné, zabývat tím, jak dále u bazénů (všech městských) postupovat. „Jenže skupina se od té doby sešla jen jednou, a to po naší žádosti o prohlídku bazénů na Františkově i Městského bazénu (ze 7. 2.) Na schůzce (13. 4.), která následovala po domluvených prohlídkách, bylo řečeno, že se s Františkovem nepočítá. Bez předchozí diskuse a v rozporu s tím, co bylo řečeno na zastupitelstvu. Zároveň nám byly předloženy varianty rekonstrukce, ale všechny započítávají výměnu bazénové vany. Přitom na tom samém jednání jsme měli k dispozici posudek, že vana ve vyhovujícím stavu stále je,“ zmiňuje Zuzana Kocumová.

„Stejně tak je třeba od ceny odečíst náklady, které by město muselo vynaložit na úpravu prostor bývalého bazénu, i kdyby ho znovu do provozu uvést nechtělo. Jen těžko si představit, že tato součást školní budovy, nad kterou mimo jiné je tělocvična, bude nadále jen obestavěna páskou a nic se s ní neudělá. I záměr, který primátor zmiňoval, a to udělat z bazénu na Františkově (další, už 3.) tělocvičnu, by stál nemalé prostředky,“ doplnil Jaromír Baxa.

Přitom je jasné, že jeden 25m bazén nezvládne zajistit plavání pro oddíly a výuku školního plavání. Na tuto výuku nejsou třeba parametry závodního bazénu a tak by „Švermovka“ tento problém velmi efektivně řešila. Využití by měla i po ukončení rekonstrukce velkého bazénu, a to jak pro školní výuku, tak pro plavání lidí z okolních sídlišť. 

„Od březnové prohlídky bazénů se pracovní skupina opět nesešla, tak jsme na březnovém zastupitelstvu požádali, aby rozpočty byly upraveny právě se zohledněním toho, že vana je v pořádku. Zároveň žádáme o další svolání skupiny. Rádi bychom, aby vytvoření nebylo jen na oko, a rozhodnutí vznikala někde jinde a pak jí byla jen předložena,“ uvedla Kocumová.

Paradoxně, ve stejnou chvíli, kdy je odmítána rekonstrukce bazénu na Františkově, se stále zcela otevřeně hovoří o vybudování nového bazénu u Arény.

Příprava rekonstrukce městského bazénu stále s otazníky

Dobrou zprávou je, že se podařilo najít způsob, jak oddělit provoz nové přístavby 25 m bazénu od ostatních provozů. Díky tomu bude možné zachování alespoň částečného provozu i po dobu rekonstrukce alespoň pro sportovní oddíly a školní plavání.

Méně příznivé je, že současná varianta rekonstrukce je předběžně počítána kolem 400 mil. Kč. Přitom když exprimátor Batthyány připravil první studii na rekonstrukci, mluvilo se o 320 mil. Kč, a to včetně přístavby dalšího 25m bazénu a rozšíření zázemí. Pak ovšem, již tak vysoká cena, záhadným způsobem bez zdůvodnění vyskočila na 780 mil., aby se nyní vrátila  k částce o cca 80 mil. vyšší, než byla částka původně zmiňovaná, a to bez jakýchkoliv přístav a rozšíření.

Jako velký problém z řad plaveckých oddílů také zaznívá, že se téměř nepočítá se zázemím pro jejich činnost. To byla hlasitá připomínka na minulém jednání, ovšem můžeme jen doufat, že s ní někdo pracuje.

“Vedení města se navíc stále nezabývá minulou ani budoucí ekonomikou provozu bazénu. Nyní jen každý rok přispíváme 20 milionů a vůbec netušíme, jak firma Ještědská sportovní, která bazén provozuje, hospodaří. Chybí nám čísla o současných provozních nákladech, o návštěvnosti i o výnosech z pronájmu.” připomíná Jan Kubeš, člen pracovní skupiny za LOL!.

Pokud by pracovní skupina fungovala, navrhli bychom:

1. Oponentní posouzení současného technického stavu Bazénu, odhad nákladů a možnost etapizace řešení stávajících havarijních stavů. Po prohlídce zázemí bazénu nemáme za to, že by jeho celkový stavební stav byl tak kritický, jak je uváděno, a jediným řešením byla okamžitá jednorázová investice ve výši 400 mil. Kč.

2. Úpravu smlouvy se stávajícím provozovatelem a prověření hospodaření bazénu. Šlo by o první krok k posouzení ekonomiky celé rekonstrukce.

3. Pokračovat v přípravě a realizovat v nejbližší době rekonstrukci bazénu na Františkově. (Když jsme propočítávali náklady, tak se v základní variantě nedostáváme přes 40 mil. Kč) tak, aby byl připravený v době potřeby generální rekonstrukce velkého bazénu.

Galerie z návštěvy bazénů: Františkov

Jako by se zavřel dnes. Vana v překvapivě dobrém stavu, výměnu však potřebují ochozy a technologie.

Technologické zázemí velkého bazénu

My bychom jej nebourali, ale napravili bychom zanedbanou údržbu.