Loading…

100 dnů: Jak plníme náš program?

Hned po volbách jsme se vrhli na plnění hlavních bodů našeho programu. Programové diskuse jsme vedli v koaličních jednáních, a právě nedůvěra v možnosti naplňovat náš program byl důvod, proč jsme se rozhodli zůstat v opozici.

Co se podařilo?

1. Zlepšení fungování radnice

  • Předali jsme vedení města právní posudky ukazující na problematický postoj tajemníka města k práci stavebního úřadu. Problém stavebního úřadu opakovaně otevíráme na jednáních zastupitelstva. Pravidelně připomínkujeme materiály jdoucí do zastupitelstva.

2. Lepší péče o veřejný prostor

  • Lobbujeme za vyšší peníze na veřejnou zeleň a veřejný prostor obecně, protože bez větších výdajů současný neuspokojivý stav nezlepšíme. Jako první jsme spočítali, kolik by měl Liberec dávat, aby byla veřejná zeleň na stejné úrovni jako ve Vratislavicích. Jde zhruba o 100 milionů, Liberec však na zeleň dává jen asi polovinu této částky. Vysvětlujeme, že bez zvýšení prostředků nebude Liberec nikdy vypadat tak dobře jako Vratislavice.

3. Územní plán

  • Necháváme prověřit postup města při přípravě územního plánu. Bývalý primátor Batthyány nepostupoval v souladu se stavebním zákonem, když upravil územní plán v rozporu s pokyny zastupitelstva. Odeslali jsme žádost na MMR a na Krajský úřad, aby postup Liberce posoudili: Potřebujeme mít jistotu, že v přípravě územního plánu není nějaká fatální chyba, která by mohla ohrozit jeho platnost.
  • Během koaličních jednání jsme navrhli kompromisní řešení námitek veřejnosti, abychom usnadnili schvalování územního plánu. Navrhli jsme převést sporné záměry do rezerv a jejich řešení při aktualizaci územního plánu.
  • Nyní se soustředíme na prosazení návrhu na obnovení vydávání změn územního plánu, protože vydání územního plánu bylo znovu posunuto, tentokrát až na rok 2022. Takže někteří žadatelé čekají už 11 let!

4. Kultura a sociální služby

  • Aktivně se zapojujeme do úprav současného nevydařeného způsobu hodnocení a schvalování dotací na městě. Navrhli jsme změnit způsob hodnocení a zvýhodnit spíše žadatele drobných komunitních projektů (nynější systém dává nejvíce bodů projektům s vysokou spoluúčastí a s celostátním významem, kteří však mohou snadno žádat jinde).

Naše plány pro nejbližší období:

Bazén: Na problematický projekt rekonstrukce jsme upozorňovali již během povolebních vyjednávání. Náš zástupce v kontrolním výboru a náš kandidát Pavel Felgr ve spolupráci s Piráty rozhýbali veřejnou debatu ohledně budoucnosti bazénu na Františkově. Nyní máme domluvenu prohlídku obou bazénů, máme zástupce v pracovní skupině, oslovili jsme zástupce sportovních klubů, které město do diskuse o rekonstrukci bazénů samo nezapojilo. Naším cílem jsou rekonstrukce, které město nezruinují, a zachování možnosti plavání pro školy a sportovní oddíly i během rekonstrukce plaveckého bazénu na Tržním náměstí.

Liberecké školy: Chystají se konkurzy na několik míst ředitelů libereckých škol. Konkurzy z loňského roku prakticky bez zájmu uchazečů, a bez seriozního hodnocení práce dosavadních ředitelů. Role ředitelů je pro kvalitu škol naprosto klíčová, chceme proto přípravu konkurzů aktivně ovlivnit.

 

  • O našich prioritách s vedením města aktivně vyjednáváme. Momentálně se chystáme další schůzku s panem primátorem k teplárně a ke stavebnímu úřadu.
  • Absolvovali jsme také několik jednání s občany, kteří se na nás obrátili se žádostí o pomoc. Šlo o dotazy v oblasti školství a k práci stavebního úřadu.
  • Jednali jsme na České inspekci životního prostředí a Krajském úřadě LK ohledně spalovny odpadů z průmyslové zóny LIKTO sídlící v obytné zóně na pomezí Vesce a Doubí. Po letech problémů konečně došlo k měření emisí této firmy, které prokázalo oprávněnost stížností okolo bydlících občanů. Krajský úřad nyní musí stanovit nové podmínky provozu.
  • Pravidelně pořizujeme reporty ze zastupitelstev jako alternativní zdroj informací pro občany.