Loading…

Koalice SLK, ANO a ODS bez naší podpory

Je známo, že jsme o koalici jednali, ale nedomluvili jsme se. Připojení ke koalici chápeme jako závazek a jako vyjádření důvěry v celé vedení města. Nešlo nám o to, abychom dostali několik pozic ve vedení města, a pak přihlíželi, jak se dějí věci, se kterými bychom sami nikdy nesouhlasili.

Tuto důvěru bychom v koalici, jejíž součástí by byla i ODS se svou historií, ke které se stále hrdě hlásí, neměli. Třeba i kvůli neochotě vyměnit zástupce města v Severočeské vodárenské společnosti, kterým je stále ještě Jiří Kittner. Z tohoto důvodu jsme odmítli nabídku být součástí široké koalice, ale raději jsme zůstali v opozici a pro koalici a její jednotlivé zástupce ve vedení města jsme nehlasovali ani na ustavujícím zastupitelstvu.

Přestože jsme dnes koalici nepodpořili, neznamená to, že s koalicí nechceme spolupracovat na věcech dobrých pro město. Na některé věci však máme odlišné pohledy a navrhovali bychom jiná řešení.

Před novým vedením města nyní bude stát mnoho úkolů. Mezi nimi jeden největší – schválení územního plánu. Je připravován už deset let, a celou dobu je spojen s neustálým válcováním připomínek a námitek občanů. A to nejen námitek jednotlivců, ale také námitek zástupců veřejnosti, pod kterými se pravidelně sešly stovky podpisů. Přesto je v programovém prohlášení slíbeno co nejrychlejší schválení územního plánu v takové podobě, v jaké je nyní. Máme za to, že alespoň námitky zástupců veřejnosti by nová koalice neměla převálcovat jen silou svých hlasů. Naopak, měla by ukázat, že je schopna a ochotna hledat společné řešení, výhodné pro radnici i pro občany.

Koalice navrhuje řešit sporné oblasti aktualizací územního plánu zadané společně s vydáním územního plánu. Toto řešení je ale z řady důvodů nevhodné.

1) Po schválení územního plánu mohou být schvalována územní rozhodnutí ve stavebním řízení. Jakmile ta budou schválena, nebude možné vzít změny zpět. A změny územního plánu budou muset tato nová územní rozhodnutí respektovat.

2) Převedeme-li nyní nějaké pozemky ze zeleně do ploch zastavitelných, hrozí, že bychom museli platit majitelům pozemkům náhrady v případě, že bychom se rozhodli pozemky vrátit zpět do zeleně. Už víme, že hrozba náhrad je spolehlivým nástrojem, která městu brání některé důležité pozemky vracet zpět ze zastavitelných ploch do zeleně.

V obou případech hrozí nevratné změny, kterým by bylo možné snadno zabránit. Jedním ze způsob je např. náš návrh, tedy převedení sporných věcí v návrhu územního plánu do rezerv a jejich řešení v aktualizaci územního plánu.

Máme ke zvolenému vedení přání: Buďte otevřeni návrhům na způsoby řešení problémů města, i když budou jiné než Vaše. Zvažujte proto všechny návrhy s lékařskou zásadou, že nejdůležitější je neškodit. Bude to nejlepší cesta, jak být ku prospěchu všem občanům města.

Zastupitelé za LOL! Jaromír Baxa a Zuzana Kocumová