Loading…

Laciný populismus bezdoplatkových zón

V Liberci je vyhlášení bezdoplatkových zón a boj proti nepřizpůsobivým již nějakou dobu tématem facebookové kampaně ČSSD. Pokoušela jsem se získat odpovědi na otázky, co konkrétně by mohlo Liberci vyhlášení bezdoplatkových zón přinést, a komu by konkrétně pomohlo a jak. Odpovědi jsem se nedočkala, místo toho můj komentář ČSSD smazala a následně mě na svém facebookovém profilu zablokovala.

Nechtěla jsem rýpat, chtěla jsem se dozvědět, zda má ČSSD nějaký plán, nebo jde jen o populistické výkřiky, za kterými nic není. Pořád nevím, názor mám.

Nedávno přišel s nápadem vyhlásit bezdoplatkovou zónu, tentokrát konkrétně na problematický dům ve Vojanově ulici, Ivan Langr, náměstek pro školství a sociální věci (dříve Změna pro Liberec, nyní Starostové).

Dům, o kterém je řeč, vlastní známý liberecký obchodník s chudobou, kterému (nebo jeho synovi) v Liberci patří více než deset nájemních domů, další vlastní na Frýdlantsku, a je majitelem i bývalé problematické Chrastavské ubytovny Kovák. Nájemní domy kupoval od měst, v době, kdy se městský majetek rozprodával ve velkém.

Ačkoli od obyvatel vybírá nemalé nájemné, do objektů neinvestuje a opakovaně se dostává do problémů s hrazením např. záloh za vodné a stočné. Obyvatelé domů se tak ocitají bez vody, platí obrovské náklady za vytápění, protože domy nejsou zateplené, okna netěsní. Jeho byty jsou v havarijním stavu, lidé žijí v otřesných podmínkách. Kdo má jinou možnost, z objektů co nejrychleji prchá.

Zdá se, že v případě takového domu, je vyhlášení bezdoplatkové zóny logické a rozumné řešení. Zamezit byznysu majitele, který objekty nechává chátrat a cíleně ubytovává lidi bez naděje, je dobrý cíl.

Problém je v tom, že Liberec nemá pro lidi v nouzi dostatečné funkční řešení. V současné době je situace s nájemním bydlením v Liberci kritická. Soukromé nájemní bydlení je pro chudé lidi, mimo domy vlastněné spekulanty a obchodníky s chudobou, reálně nedostupné, v Liberci postupně zanikají i ubytovny, kde mohou být rodiny s dětmi.

Housing first (bydlení především), projekt, který má situaci lidí nejen z Vojanovky podle náměstka Langra řešit, začal teprve nedávno a rozhodně není bez problémů. Město navíc nemá dostatek sociálních bytů, zato má tři paralelní systémy jejich přidělování. Kromě zmíněného projektu Housing first, kde jsou byty přidělovány na základě slosování a mělo by jít o zcela nezásluhový systém, existuje tzv. prostupné bydlení a nakonec klasický systém prohlídek a žádostí, o nichž rozhoduje humanitní komise. O přidělení bytu přitom pokaždé rozhoduje jiná komise. Orientovat se v tom, kdo a za jakých podmínek, má nárok byt získat, je tak velmi komplikovaná. Splnit všechny podmínky nutné pro setrvání v projektu Housing first, případně nezbytné pro zařazení do prostupného bydlení, není jednoduché a město samo některé postupy teprve hledá a utváří. Město zároveň nemá funkční systém správy svých bytů a dochází tak k situacím, kdy byty nejsou obyvatelné ani v den, kdy má dojít k jejich předání nájemníkovi.

Dokud se nezlepší šance obyvatel Liberce na získání nájemního bydlení, je vyhlášení bezdoplatkové zóny kdekoli v Liberci jen nebezpečným populistickým gestem. Lidé žijící v chudobě, dluhové pasti a pocitu vyloučení se přesunou na jiné místo v rámci Liberce (například do jiného objektu stejného vlastníka). Jejich beznaděj se prohloubí. Kdo nemá co ztratit, těžko se bude starat o své okolí a dělat si hlavu z toho, co si o něm lidé myslí.

Jak sám Ivan Langr navíc přiznává, lidé v problematickém objektu v současné době dávky na bydlení nepobírají. Vyhlášení bezdoplatkové zóny (resp. oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů) pak znamená, že nově příchozí nemají v dané oblasti nárok na doplatek na bydlení. Pokud jej však úřad nevyplácí ani současným nájemníkům, těžko by jej získali nově příchozí. Zdá se tedy, že komár roste do velbloudích rozměrů a kolem nažraného vlka pobíhá stádo koz. Nebo někdo z voličů dělá hlupáky.

Co s tím? Nejprve je potřeba dotáhnout funkční systém sociálního bydlení v Liberci. Doladit způsob přidělování městských bytů tak, aby bylo jasné, kdo, za jakých podmínek a jakým způsobem může o byt žádat, kdo bude o jeho žádosti rozhodovat. Městské byty je třeba efektivněji spravovat, aby byly nájemníkům předány včas a v bezproblémovém stavu. Je třeba zvětšit bytový fond ve vlastnictví Liberce, a především najít způsob, jak do sociálního bydlení zapojit soukromé pronajímatele (například systémem garancí a půjček na kauci).

Teprve tehdy bude možné přistoupit bez bolestných důsledků k omezování dávek v konkrétních lokalitách. Není řešením obyvatele dlouhodobě se potýkající s chudobou a beznadějí ještě více vyčleňovat a dostávat do stále zoufalejší situace. Větší bezpečnost do Liberec nepřinese populistická represe, ale promyšlený systém sociálního začleňování a skutečného řešení dlouhodobých problémů chudých lidí. V Liberci máme dobře nakročeno, ale zdaleka nejsme u konce cesty. Je třeba zaváděná řešení nejen přinášet, ale především promýšlet a dotahovat.