Loading…

Je k Vám liberecká radnice přívětivá?

Liberecká radnice opětovně získala ocenění za přívětivý úřad. Toto ocenění však vůbec neodpovídá tomu, jak často si občané Liberce stěžují na na práci některých odborů města. Některé z nich zas a znovu slýcháme od odvážnějších občanů přímo na jednání zastupitelstva. Těžko říct, jaký je poměr spokojených a nespokojených občanů, zřejmé je, že řada stížností a podnětů je podložených, a proto by měla být řešena. Právě v tom má naše radnice stále co dohánět.

S kolegy jsme opakovaně navrhovali různé kroky pro zlepšení této situace, ty ale byly blokovány, mimo jiné ze bývalým tajemníkem města, Jindřichem Fadrhoncem. Role tajemníka je pro práci úřadu klíčová – fakticky jde o ředitele úřadu, který na rozdíl od politiků chod úřadu i zaměstnané úředníky přímo řídí.

Jindřich Fadrhonc ale byl odsouzen za machinace ve veřejných zakázkách a z funkce musel odejít. Na jeho místo pak nastoupil tajemník nový, Martin Čech. Do výběru nového tajemníka bohužel nebyl zapojen nikdo z těch, kteří v minulosti práci radnice kritizovali, a jako zastupitelé jsme dokonce ani nezískali informaci o tom, jaké změny pan tajemník hodlá provést a proč jej výběrová komise doporučila.

Protože vizi nového tajemníka neznáme, rozhodli jsme se mu předat celou řadu podnětů ke zlepšení práce radnice.

S čím jsme za panem tajemníkem Martinem Čechem šli?

1. Aby zlepšil práci stavebního úřadu – v minulosti bylo zdokumentováno několik závažných pochybení, např. zpětné povolování černých staveb na nezastavitelných pozemcích. Nápravu stavu však předchozí tajemník bojkotoval, i přesto, že byla všechna doložena právním posouzením.

Právní posouzení pochybení tajemníka J. Fadrhonce při řešení situace na stavebním úřadu: https://www.dropbox.com/s/z3qd3cvst24so00/Liberec_stavebniurad_posouzeni.pdf?dl=0

2. Aby zlepšil zadávání veřejných zakázek a realizoval doporučení z auditu TSML, která se týkala práce radnice. Způsob zadávání veřejných zakázek prověřoval kontrolní výbor a narazil na celou řadu systémových pochybení, mimo jiné absenci kontroly výhodnosti smluv pro město ze strany právního oddělení u zakázek zadávaných externě. Žádné kroky s,měřující ke zlepšení však nebyly přijaty. Audit TSML zase provedla firma NEXIA a konstatovala, že mnoho nedostatků v práci a ve fungování TSML není způsobeno v technických službách, ale tím, jak jim zadává práci radnice a jak ji kontroluje. Audit doporučil celkovou revizi smluv mezi TSML a městem, které by umožnily efektivnější řízení a kontrolu odevzdané práce. Ani zde k významným změnám nedošlo, ani přes opakované snahy Jaromíra Baxy před jeho odchodem z představenstva TSML (jedinou výjimkou bylo pořízení váhy na vážení vozů přijíždějících a odjíždějících s materiálem).

Výstup z auditu TSML: https://www.dropbox.com/s/0qnt6pikieyy4fj/01_Audit_TSML_final_seshrnutim.pdf?dl=0

Odkaz na zápis z kontroly kontrolního výboru: http://www.liberec.cz/files/zastupitelstvo/dokumenty/podklady/2016/20160128-verejnost/10-zapis-z-kontroly-kv-c-2-vz.pdf

3. Aby zavedl používání aplikace Lepší místo, která by občanům usnadnila hlášení poruch, skládek nebo děr na silnicích, a sledovat, jak a kdo daný podnět na radnici řeší. Tato aplikace už funguje v mnoha městech a je poměrně široce využívána.

Viz https://www.lepsimisto.cz/.

Dalších pět bodů se týkalo obchodních společností města a stanovení pravidel pro poskytování informací, předávání stanovisek mezi různými orgány státní správy a proškolení pracovníků v problematice šikany na pracovišti, abychom mohli předcházet problémů, které způsobuje.

Vyřešení těchto podnětů může být dobrým krokem na cestě k lépe fungující radnici. K takové, která nebude získávat ocenění jen díky úřední době i v sobotu, elektronickému pořadníku, nebo možnosti on-line objednání, ale která bude dělat méně chyb, bude šetřit veřejné peníze a ještě bude reagovat na podněty občanů lépe než dnes.

Pan tajemník M. Čech podněty převzal a slíbil, že se jimi bude zabývat. Jak s nimi naloží, to zjistíme velmi brzy. Stejně jako to, jestli na radnici přinesl nový svěží vítr, a nebo jestli vše zůstane při starém.

Jaromír Baxa, Zuzana Kocumová