Loading…

Představujeme novou kandidátku: LIBEREC OTEVŘENÝ LIDEM (LOL!)

O důvěru občanů v podzimních komunálních volbách se bude ucházet nové uskupení - Liberec otevřený lidem (LOL!). Jde o otevřenou občanskou kandidátku, která do politiky z velké části přivádí nové tváře, nezatížené minulostí, s chutí spolupracovat a hledat cesty k dohodě na budoucím směřování našeho města.

„Před pár měsíci jsme s Jaromírem Baxou řešili, jestli je ve společnosti ještě poptávka po politice, postavené na hodnotách a ideálech, a jestli tedy má smysl v ní dál zůstávat. Ozvala se nám ale řada lidí, kteří nám vyjadřovali podporu a chtěli se zapojit. Díky tomu nyní představujeme nový projekt, s lidmi, kteří také věří, že se v politice dá domlouvat, vyjednávat, a přitom není nutné zříct se svých hodnot a zásad.” uvedla Zuzana Kocumová.

“Řada současných zastupitelů je dnes až příliš zaujata osobními spory z minulosti, které jim brání pracovat ve prospěch města a hledat společná řešení. To se bohužel žádné ze stran, které nyní jsou v zastupitelstvu, nepovedlo. Podle nás je proto čas na generační obměnu a větší prostor by měly dostat i nové tváře.” říká Jaromír Baxa

Jednou z nich je Petra Alžběta Baslová z organizace Člověk v tísni: „K rozhodnutí zapojit se mě nejprve přivedla bezradnost. Když jsem přemýšlela, komu dát v podzimních komunálních volbách hlas, nenapadla mě žádná strana ani uskupení, které by mělo mou důvěru. Ti, které jsem volila v minulosti, už pro mne nebyli čitelní a nikdo jiný mě nepřesvědčil. Na LOLu mě od počátku baví, že spojuje lidi se zkušeností z působení v politice na straně jedné, a nové osobnosti, které přinášejí novou energii a nové ideály na straně druhé. Ani jedni přitom neválcují ty druhé. Nemáme pevnou hierarchii, nepřetlačujeme se. Na základech se shodneme a zbytek vzniká ve spolupráci, která mě baví a nabíjí.“

Tomáš Procházka, psychoterapeut a dlouholetý skaut, shrnuje hlavní priority LOL!: “Jsem ve skupině jedním z těch, kteří do komunální politiky vstupují nově, zároveň se ale dlouho pohybuji v občanském a neziskovém prostředí. Rozhodnutí vstoupit do komunální politiky ve mně nějakou dobu zrálo, vedla k němu i nespokojenost s relativizací demokratických hodnot a postupující privatizací politiky, kterou kolem sebe vnímám a sleduji. Pro mě osobně je důležitá občanská rovina kandidátky našeho politického uskupení, která je stále otevřená angažovaným lidem, se kterými se shodneme na základních programových cílech, kteří mají ochotu a schopnost vést dialog a kterým není lhostejné co se děje v našem městě.”

Spolu s nimi se dále představil Pavel Felgr, krajský koordinátor Rekonstrukce státu, který se chce i nadále věnovat mimo jiné regulaci hazardu. Dále pak Matěj Linhart, manažer ve firmě zabývající se zpracováním elektroodpadů, jeho hlavním tématem je rozšiřování nabídky alternativních vzdělávacích programů a zkvalitňování libereckých škol.

Jaké jsou hlavní cíle LOL!?

1) Zlepšit fungování radnice – Když nezlepšíme práci radnice, naše město lépe fungovat nebude. Potřebujeme politiky, kteří spolu budou chtít spolupracovat, a kompetentní úředníky, kteří budou mít dost prostoru pro uplatnění svého talentu. Zásadní je pro nás dosáhnout toho, aby radnice dokázala řešit skutečné problémy lidí, kteří v Liberci žijí, a dokázala reagovat na jejich podněty. Spory politiků se přenesly i do práce úředníků a tvořiví lidé odcházejí, nebo zůstávají, ale nemají možnost uplatnit svůj talent.

2) Klást důraz na potřeby všech občanů města – Chceme naslouchat i zdánlivě malým problémům, jako jsou chybějící chodníky, díry v ulicích nebo třeba chybějící přechody pro chodce. Víme, že musíme pečovat o veškeré části města, nejen ty v centru, nejen ty, co jsou „na očích“. Kromě velkých projektů, které se dobře mediálně a politicky prodávají, věnovat péči zejména drobným věcem, které mají vliv na kvalitu každodenního života občanů Liberce.

3) Pečovat o veřejný prostor – Chceme vytvářet město, ve kterém se dobře žije, je vstřícné a bez bariér. Chceme více podporovat vznik a opravy hřišť, volných zelených ploch, kultury ve veřejném prostoru, ale i snaha řešit nehezké, nevyužité a chátrající prostory. Proč se dnes o veřejný prostor nepečuje lépe? Na údržbu zeleně dáváme málo peněz a její údržba není dobře organizovaná, nedělají se architektonické soutěže. Znovu se pokusíme prosadit zřízení funkce hlavního architekta.

4) Lepší školy včetně alternativních vzdělávacích programů – Mnozí z nás jsou rodiči. Proto nám záleží na tom, aby v Liberci bylo dostupné kvalitní vzdělání, které našim dětem usnadní vstup do života. Chceme ve školách podpořit individuální přístup, otevřenější fungování a více možností pro rodiče přiměřeně se podílet na chodu školy. Pokládáme za nezbytné podpořit rozvoj alternativních vzdělávacích programů v rámci škol zřizovaných městem.

5) Průjezdný Liberec – Dlouhodobé uzavírky ulic, náhradní autobusová doprava místo tramvají a objížďky jsou již koloritem libereckého léta a podzimu. Opravy komunikací a inženýrských sítí jsou důležité, ale nesmí ochromit chod města, na několik měsíců.

6) Podpora potřebným - Liberec potřebuje všeobecně přijatelný a funkční systém sociálního bydlení. Lidem, kteří se ocitli v dluhové pasti, chceme zajistit kvalitní a bezplatné dluhové poradenství, financování sociálních služeb musí být předvídatelné, stabilní a odrážet potřebnost a kvalitu poskytovaných služeb.