Loading…

S tím, jak se jakákoliv úcta a ochota podřídit se autoritě ztrácí, tím více roste pokušení politiků řešit tento problém tím, že se navlečou do roucha velekněze nového náboženství a prohlásí se za spasitele světa.

Nigel Lawson

Politika v demokracii by byla celkem jednoduchou záležitostí, kdyby nebylo třeba stále znovu vyhrávat volby.

Dean Acheson

Jen ať jsou spory, ale ať se bojuje s rozumem a poctivě.

Tomáš Garrique Masaryk

Domnívám se, že politik může říkat pravdu a žít v souladu se svým svědomím. Já se o to alespoň snažím.

Václav Havel

Tím, že mají profesionální úředníci trvalou kontrolu nad informacemi, získávají moc frustrovat nebo manipulovat politiky, kteří by měli politiku určovat.

David Beetham